Thursday, June 13, 2024
HealthTechNEWS

จีเอเบิล ต่อยอดสมการกลยุทธ์ 3S ลุยตลาด Healthcare ต่อเนื่อง

Healthcare

จีเอเบิล ต่อยอดสมการกลยุทธ์ 3S ลุยตลาด Healthcare ต่อเนื่อง นำร่องพัฒนา Dashboard ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย สธ.เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

ริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) ส่งแผนบุกตลาด Healthcare อย่างต่อเนื่องขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้านสุขภาพของคนไทยในการยกระดับระบบการแพทย์และสาธารณสุขของไทยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยเทคโนโลยีโซลูชันระดับโลก

ผ่านการพัฒนาระบบ Business Intelligence Dashboard เพื่อวิเคราะห์และติดตามรายงานความก้าวหน้าตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

นวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ ประธานบริหารสายงานขายและพัฒนาธุรกิจ

นวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ ประธานบริหารสายงานขายและพัฒนาธุรกิจ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) เผยว่า “จากแผนกลยุทธ์องค์กรในปี 2024 ของจีเอเบิลที่มุ่งเน้นถึงสมการกลยุทธ์ Sustainable= Smart + Secure สู่การเดินหน้าต่อยอดจุดแข็งสำคัญของจีเอเบิลทั้งโครงสร้างพื้นฐานไอที, ระบบวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล”

“สู่อุตสาหกรรมเฮลท์แคร์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทั้งประเทศ โดยวันนี้จีเอเบิลพร้อมแล้วที่จะผนึกความเชี่ยวชาญของบุคลากรไอทีเข้ากับเทคโนโลยีโซลูชันระดับโลก”

“ผ่านการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อต่อยอดการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทั้งประเทศผ่านการพัฒนาระบบวิเคราะห์และติดตามรายงานความก้าวหน้าตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข”

สรรเสริญ สุมานนท์ รองประธานฝ่ายที่ปรึกษาทางเทคนิค บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) ได้เผยว่า “ด้วยแผนขับเคลื่อนทั้ง 13 นโยบายประจำปี 2567 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการยกระดับการดำเนินงานในโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ”

“ได้มุ่งเน้นแนวทางสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษา 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพและบริการที่ครบวงจร เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากร 3. การพลิกบทบาทสู่การเป็นองค์กรที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศ”

ระบบวิเคราะห์และติดตามรายงานความก้าวหน้า ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทั่วประเทศมาวิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วนำไปแสดงผล นำมาใช้เร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินนโยบาย ช่วยให้ทีมผู้บริหารที่ดูแลนโยบายสามารถเห็นภาพรวมการดำเนินการของทุกนโยบายที่เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวกได้แบบเรียลไทม์

สรรเสริญ สุมานนท์ รองประธานฝ่ายที่ปรึกษาทางเทคนิค

สามารถติดตามผลการดำเนินการภาพรวมของทุกนโยบายในหน้าเดียว และแสดงผลข้อมูลเชิงลึกของแต่ละนโยบายได้ สามารถวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางนโยบายด้านสาธารณสุขได้ชัดเจนตรงตามเป้าหมาย ช่วยลดเวลาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาด และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“ปัจจุบัน จีเอเบิล มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีโซลูชันและดิจิทัลโซลูชันระดับโลกที่พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านเฮลท์แคร์ในหลายส่วน ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม”

“โดยเฉพาะในเรื่องของการทำพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แพลตฟอร์มสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics Platform) การนำข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วนำไปแสดงผล (Business Intelligence Dashboard) ปัญญาประดิษฐ์ (AI)”

“และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Cybersecurity) และทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในไอทีโซลูชันระดับโลกของจีเบิล ที่เรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเสริมศักยภาพให้ภาคอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ของไทยแข็งแรง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของคนไทย” นวลนิตย์ กล่าวทิ้งท้าย

Featured Image: Image by freepik