Friday, June 14, 2024
NEWSTechnology

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส เปิด IT Expert Services ให้บริการสนับสนุนไอทีแบบครบวงจร

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น เปิดตัว IT Expert Services (ITES) บริการสนับสนุนด้านไอที ส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า

ริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสารสำหรับสำนักงาน เครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ และดิจิทัลโซลูชันด้านธุรกิจแบบครบวงจร ประกาศเปิดตัว IT Expert Services (ITES) บริการสนับสนุนด้านไอทีแบบครบวงจร

ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการวางแผน จัดการ และปรับปรุงงานด้านไอที มุ่งเน้นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ยกระดับความมั่นคงและความปลอดภัยด้านไอที และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ

IT_Expert_Services (ITES) ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในด้านการจัดการเทคโนโลยีขององค์กร พร้อมทั้งสนับสนุนงานด้านไอทีทั้งหมดอย่างยืดหยุ่น ปลอดภัยสูง และฉับไวจากผู้ให้บริการรายเดียว

บริการ IT_Expert_Services (ITES) สามารถช่วยเหลือและขจัดความยุ่งยากในการจัดการงานด้านไอทีให้กับธุรกิจที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตแต่มีข้อจำกัดด้านบุคลากรทางไอที

ทิพย์อาภา ลชิตาวงศ์ ผู้จัดการการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โซลูชัน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

โดย IT_Expert_Services (ITES) มอบบริการด้านไอทีให้กับธุรกิจอย่างครบวงจร อาทิ บริการฝ่ายช่วยเหลือสนับสนุนและการจัดการ (Help Desk Support and Management)

บริการสนับสนุนที่สำนักงานของลูกค้า (On-Site Support), บริการจากบุคลากรด้านไอทีที่มีทักษะสูง, บริการตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้านไอที 24 ชั่วโมง และ บริการโซลูชันที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะ

ทิพย์อาภา ลชิตาวงศ์ ผู้จัดการการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โซลูชัน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น พร้อมนำเสนอ IT_Expert_Services (ITES) ให้กับผู้ประกอบธุรกิจชาวไทยด้วยความตั้งใจให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถเข้าถึงบริการผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ครบวงจรได้ง่ายยิ่งขึ้น”

“บริการ IT_Expert_Services (ITES) เป็นบริการที่ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้านไอที ธุรกิจที่มีความต้องการการสนับสนุนทางด้านไอทีสูงและเร่งด่วน รวมไปถึงธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยด้านไอทีสูง”

“เราเชื่อว่าบริการ IT_Expert_Services (ITES) จะช่วยเสริมแกร่งให้กับธุรกิจของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมทางด้านไอที ทำให้การพัฒนาธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการด้านไอทีให้กับธุรกิจของลูกค้า”