Monday, March 4, 2024
ArticlesColumnistDr.Peeradej Nanan

The Digital Futurist (ตอนที่ 586) Metaverse-First in Digital Economy and Society

ขออธิบายขยายความปรากฏการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ระหว่างการผสานกันของโลกดิจิทัลและโลกแห่งความเป็นจริง ที่เรียกว่า Metaverse และจะกลายเป็นหนึ่งในประเด็นสำหรับองค์กรต่างๆ ที่จะกำหนดกลยุทธ์ สินค้า บริการ หรือการสร้างแบรนด์ และตัวตนในโกลแห่งอนาคต

ลกจากนี้ไปเทคโนโลยีดิจิทัลจะทวีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริมสังคม การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในแต่ละด้านมีความสำคัญอย่างยิ่ง การติดตามแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาปรับใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชนมีส่วนเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ถึงเวลาที่ต้องคำนึงถึง Metaverse ในลำดับต้นๆ (Metaverse-First) ในการกำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานสำหรับยุคดิจิทัลอย่างทุกวันนี้

ผู้เขียน: ดร.พีรเดช ณ น่าน ที่ปรึกษา คณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

จากการประกาศเปลี่ยนชื่อจาก Facebook เป็น Meta ของแพลตฟอร์มดิจิทัลรายใหญ่ ทำให้ทุกคนต่างมุ่งให้ความสำคัญกับคำว่า Metaverse ซึ่งมาจากสองคำ Meta ซึ่งหมายถึง beyond และ universe เอกภพ ผนวกเข้าด้วยกันสื่อถึง นวัตกรรมที่ผสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือน เป็นชุมชนโลกเสมือนจริง มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกันเป็นเนื้อเดียวกัน

ประชากรรุ่นอัลฟา (Generation Alpha) เด็กที่เกิดหลังปี ค.ศ. 2010 มีความสามารถในการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอย่างดี เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก การเรียนการศึกษาหาความรู้ ความบันเทิงในชีวิตประจำวัน

เวลาที่อยู่บนโลกดิจิทัลเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยิ่งส่งผลให้การพบปะเจอหน้ากันจำเป็นต้องลดลง การนัดเจอกันเล่นด้วยกันผ่านร่างอวตาร (avatar) บนแพลตฟอร์มดิจิทัล (digital platform) เรื่องธรรมดาของเด็กรุ่นนี้

SMART EDUCATION

เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยสร้างความกลมกลืมระหว่างโลกความจริงกับโลกเสมือน ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการศึกษาทำให้ผู้เรียนเห็นภาพเสริมความเข้าใจได้ทุกสถานที่ทุกเวลา ด้วยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญอย่าง 5G ที่รองรับความเร็วสูง ความหน่วงเวลาแฝง (latency) ต่ำ

ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็น real-time พูดคุยสอบถามเห็นภาพเสมือนนั่งอยู่ข้างกัน เพิ่มฟีเจอร์สร้างสีสันด้วยดิจิทัลเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจ ตอบโต้ได้เสมือนนั่งอยู่ในสถานที่เดียวกัน สาธิตการทำงานเพื่อฝึกพนักงานเป็นการ Upskill และ/หรือ Reskill เสริมประสิทธิภาพการทำงาน อนาคตเราจะได้เห็นการฝึกอบรม การประชุมสรุปงานในตอนเช้า การประชุมพนักงานทั้งประเทศข้ามสาขาระหว่างประเทศ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ผ่าน Metaverse

CYBERCIVILITY & CYBERSECURITY

ปัจจุบันมีการใช้งานออนไลน์ทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว เทคโนโลยีดิจิทัลยิ่งมีพัฒนาเพิ่มขึ้นเท่าใด ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และ พลเมืองไซเบอร์ที่ดี (Cybercivility) ยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น

ล่าสุดซีอีโอ (CEO) ผู้บริหารสูงสุด ของ Roblox ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (digital platform) ที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มเด็กเยาวชน และกลุ่ม Gamer ได้เน้นว่าบริษัทให้ความสำคัญทั้งความปลอดภัยและพฤติกรรม การใช้คำพูด มรรยาทการใช้งานที่ดีบนแพลตฟอร์มของเขา

Roblox สามารถใช้งานผ่านสมาร์ต ดีไวซ์ (Smart device) ที่หลากหลาย เป็นแพลตฟอร์ม (platform) ที่มากกว่าเพียงการเล่นเกมได้ฟรี ผู้ใช้สามารถสร้างกิจกรรมได้ เป็นสถานที่ซื้อขายออนไลน์ (Online marketplace) ซื้อของเครื่องแต่งกายให้ ตัวละครส่วนตัวในเกม หรือ avatar ได้

การสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้ใช้ในโลก Metaverse และโลกความเป็นจริง เป็นประเด็นหลักที่บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างให้ความสำคัญ การสร้างโลกเสมือนที่ให้คนเข้ามาพบปะ สังสรรค์ เรียน เล่น หรือ ทำงานร่วมกัน จำเป็นต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการเงินที่เชื่อมกับทั้งสกุลเงินทั่วไป (Fiat currency) และ โลกการเงินดิจิทัล

ในอนาคตเมื่อเราเข้าสู่โลกเสมือนในการทำงาน ชีวิตประจำวัน มากขึ้น มรรยาทการใช้งานโลกออนไลน์ วัฒนธรรมที่ดีบนโลกเสมือนก็ควรจะเป็นในลักษณะเดียวกับโลกแห่งความจริง และจะมีส่วนสำคัญมากกว่าด้วย

LOW-CODE

Low-code เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ต้องเขียนโค้ดไม่มาก หรือแทบจะไม่เขียนเลยเพื่อสร้างแอปพลิเคชันและกระบวนการต่างๆ แทนที่จะต้องเขียนด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเดิม จะเป็น interface ที่เป็นภาพแทน logic พื้นฐาน รองรับการลากแล้ววาง (drag-and-drop) ในการพัฒนา การสร้าง Virtual Reality (VR) ด้วย low-code platform จะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเสริม Metaverse-First ให้แต่ละหน่วยงาน

References:

[1] MIT Technology Review, “The metaverse could actually help people,” Oct. 2021.
[2] Bloomberg Technology, CEO Interview, Nov. 2021
[3] Time, “The Metaverse Has Already Arrived. Here’s What That Actually Means,” Nov. 2021.
[4] Forbes, “The Rise of Low-Code App Development,” April 2020.

Leave a Response