Saturday, May 18, 2024
FinTechGreenTechNEWS

เดอะฟินแล็บ ชวนสตาร์ทอัพกลุ่มกรีนเทค เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ The Greentech Accelerator

เดอะฟินแล็บ โดยธนาคารยูโอบี เปิดตัวโครงการ The Greentech Accelerator ให้ความรู้ สร้างโอกาส และสนับสนุนสตาร์ทอัพและบริษัทด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก พร้อมเงินทุนกว่า 3.6 ล้านบาท

ดอะฟินแล็บ โดยธนาคารยูโอบี เปิดตัว The Greentech_Accelerator โครงการใหม่ระดับโลกที่มุ่งสนับสนุนสตาร์ทอัพและบริษัทผู้ให้บริการโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือกรีนเทค ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่ยั่งยืนของบริษัทไปข้างหน้า

สำหรับการดำเนินโครงการในระยะแรกจะมุ่งเน้นโซลูชันกรีนเทคด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า การลดปริมาณขยะในซัพพลายเชนให้เหลือศูนย์ รวมถึงด้านการรายงานและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

โครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพกลุ่มกรีนเทคและเอสเอ็มอีให้เติบโตและขยายธุรกิจระยะเวลา 3 เดือน ประกอบด้วย:

  • เงินทุนสนับสนุนมูลค่าสูงถึง 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 3.6 ล้านบาท) เพื่อช่วยพัฒนาโซลูชันที่แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
  • ข้อมูลเชิงลึกด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ผ่านการอบรมทางธุรกิจ การเสวนา และการจัดสัมมนาออนไลน์
  • การได้รับคำแนะนำและการเรียนรู้แบบ peer-to-peer ที่จัดขึ้นโดย UOB ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างระบบนิเวศของผู้นำในอุตสาหกรรม
แชนนอน ลุง ผู้อำนวยการ เดอะ ฟินแล็บ

แชนนอน ลุง ผู้อำนวยการ เดอะ ฟินแล็บ กล่าวว่า “จากรายงาน UOB SME Outlook Study ประจำปี 2565 พบว่าร้อยละ 45 ของผู้ประกอบการ SMEs ที่ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าการมีธุรกิจที่ยึดหลักความยั่งยืนจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขากับบริษัทต่างชาติที่กำลังดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน”

“อย่างไรก็ตาม มีธุรกิจขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยที่เกิดความกังวลต่อการขาดองค์ความรู้และมีทรัพยากรที่จำกัด โครงการบ่มเพาะ Greentech_Accelerator เล็งเห็นถึงความจำเป็นในข้อนี้และมุ่งเน้นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรับมือต่อความท้าทายนี้ได้”

“โดยการให้คำแนะนำในด้านโซลูชันนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากทั่วโลกเพื่อนำเสนอโซลูชันใหม่ล่าสุด ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ และมีความเกี่ยวข้องต่อความต้องการในด้าน ESG ของผู้ประกอบการ SME ทั้งในระดับท้องถิ่นและผู้ประกอบการข้ามชาติ”

เอริก ลิม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “โครงการ Greentech_Accelerator คือข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของยูโอบี ในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกับลูกค้าของเราและการสนับสนุน SMEs ในการพัฒนาธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ”

“ด้วยความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแล นักลงทุน และผู้บริโภคในแนวทางปฏิบัติและผลการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้โซลูชันนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านกรีนเทค ข้อมูลเชิงลึกและการเข้าถึงเงินทุนจะเป็นกุญแจสำคัญสู่เส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ SMEs”

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ The Greentech Accelerator

โครงการ The Greentech_Accelerator ริเริ่มขึ้นภายใต้โครงการ Sustainability Innovation Program (SIP) ของเดอะ ฟินแล็บ ซึ่งเปิดตัวไปในปีที่ผ่านมา และมีการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SMEs กว่า 80 ราย กับผู้ประกอบการด้านโซลูชันเทคโนโลยีและพันธมิตร มอบโอกาสให้พวกเขาได้เปลี่ยนผ่านแนวทางการดำเนินงานแบบยั่งยืน

โครงการ The Greentech_Accelerator จะติดตามการพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีที่ยั่งยืนอย่างรวดเร็วผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศษ เครือข่ายของอุตสาหกรรม และพี่เลี้ยงผู้ให้คำปรึกษาที่มีความสามารถระดับโลก โครงการจะช่วยให้บริษัทผู้ให้บริการโซลูชันสามารถรับมือกับต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ SIP และผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นๆ เพื่อร่วมสร้างโซลูชันสำหรับพันธมิตรและโครงการนำร่อง ที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นเส้นทางการทำธุรกิจด้วยความยั่งยืนได้

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ The Greentech Accelerator

The Greentech_Accelerator เปิดรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ SMEs ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชันด้านกรีนเทคทุกรายที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ในระดับ 6 หรือสูงกว่า โดยเน้นไปที่โซลูชันด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า การลดปริมาณขยะในซัพพลายเชนให้เหลือศูนย์ รวมถึงด้านการรายงานและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

โดย TRL คือมาตรฐานการวัดค่าสำหรับการประเมินความพร้อมของเทคโนโลยีนั้นๆ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย NASA โดย TRL ระดับ 6 หมายถึงเทคโนโลยีที่มีระบบต้นแบบหรือโมเดลตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

โครงการ Greentech_Accelerator ในปีแรกจะเปิดรับ 10 บริษัทเพื่อเข้าร่วมเป็นกลุ่มนำร่องโครงการ โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดบริการโซลูชันของพวกเขาในเชิงพาณิชย์เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs สามารถปรับใช้แนวทางและเทคโนโลยีสีเขียวในธุรกิจ

ดูรายละเอียดเพิ่มโครงการเพิ่มเติมได้ที่ Greentech_Accelerator