Tuesday, February 27, 2024

archiveTIChE

AVEVA
NEWS

AVEVA เซ็น MOU กับสมาคมวิศวกรรมเคมีฯ เพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้นักศึกษาไทย

AVEVA ลงนามในบันทึกความเข้าใจ กับสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย เพิ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัลและพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย