Tuesday, February 27, 2024

archivetencent cloud

Hunyuan
CloudNEWS

เทนเซ็นต์เปิดตัว Hunyuan โมเดลพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่จดสิทธิบัตรบน Tencent Cloud

เทนเซ็นต์เปิดตัว Hunyuan ซึ่งเป็นโมเดลพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่จดสิทธิบัตรโดยบริษัทบน Tencent Cloud ผู้ใช้ระดับองค์กรในประเทศสามารถเชื่อมต่อกับ Hunyuan ผ่าน API บน Tencent Cloud ได้แล้ว

CCS
CloudInfrastructureNEWS

ซีซีเอส จับมือ เทนเซ็นต์ คลาวด์ ลงนาม MOU นำเสนอโซลูชันคลาวด์-AI

CCS จับมือ เทนเซ็นต์ คลาวด์ ลงนาม MOU เสนอโซลูชันคลาวด์-AI พร้อมบริการแบบครบวงจรให้กับลูกค้า สนับสนุนธุรกิจไทยเติบโตยุคดิจิทัล

NEWS

Dek-D.com จับมือ เทนเซ็นต์ คลาวด์ เปิดตัว CoachDD แพลตฟอร์มแนะแนวสู่รั้วมหาวิทยาลัยในไทย

Dek-D.com จับมือ เทนเซ็นต์ คลาวด์ เปิดตัว CoachDD แพลตฟอร์มแนะแนวสู่รั้วมหาวิทยาลัยในไทย ชูไฮไลต์เทคโนโลยี Tencent Real-Time Communication ปรึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบวิดีโอคอล กับรุ่นพี่ทุกสายอาชีพ

Tencent Cloud
ArticlesCIO TalkCloudExecutive Talk

เทนเซ็นต์ คลาวด์ กับยุทธศาสตร์แบ่งเค้ก บริการคลาวด์ 5.44 หมื่นล้าน

ประเมินการแข่งขันธุรกิจผู้ให้บริการคลาวด์ปี 2566 ในมุมมองของ ชาง ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) บนเส้นทางการแข่งขันที่เปิดกว้าง เพื่อผลักดันนวัตกรรมดิจิทัลสู่องค์กร และความเห็นต่อความเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารไอที ในมิติของการพิจารณาลงทุนเลือกผู้ให้บริการคลาวด์

CloudNEWS

เทนเซ็นต์ คลาวด์ ครองแชมป์ผู้ให้บริการคลาวด์ในตลาดบริการสื่อ

เทนเซ็นต์ คลาวด์ ครองแชมป์ผู้ให้บริการคลาวด์ในตลาดบริการสื่อ จากข้อมูลของฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน บริการสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะเติบโตแตะ 6,987 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2569 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ร้อยละ 27 ตลอดระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า

CloudNEWS

เทนเซ็นต์ คลาวด์ แนะโซลูชันคลาวด์สำคัญ ตัวช่วยผู้ประกอบการพร้อมรับปี 2566

“เทนเซ็นต์ คลาวด์” แนะโซลูชันคลาวด์สำคัญ ตัวช่วยผู้ประกอบการพร้อมรับปี 2566 ใช้ ‘คลาวด์-เอไอ’ เร่งเครื่องธุรกิจ เพิ่มศักยภาพรับมือการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัลที่ไร้พรมแดน

CloudNEWS

เทนเซ็นต์ คลาวด์ ร่วมจัดแสดงโซลูชัน คลาวด์ – เอไอ ในงาน Digital Night 2022

“เทนเซ็นต์ คลาวด์” ร่วมจัดแสดงโซลูชัน ‘คลาวด์ – เอไอ’ ในงาน “Digital Night 2022” มหกรรมรวมพลคนดิจิทัลจากสมาคมดิจิทัลชั้นนำระดับประเทศ

NEWS

ซัสเทนเทค – เทนเซ็นต์ คลาวด์ เปิดตัวตู้หยอดรับทรัพย์ CircularOne

ซัสเทนเทค – เทนเซ็นต์ คลาวด์” เปิดตัวตู้หยอดรับทรัพย์ “CircularOne” นวัตกรรมรับคืนขวด – บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มสู่รีวอร์ดสุดคุ้ม รายแรกในไทยกระตุ้นภาคการผลิตและผู้บริโภคหันใช้บรรจุภัณฑ์แบบรียูสเพิ่มการรีไซเคิล

Movement

เทนเซ็นต์ คลาวด์ ร่วมจัดแสดงโซลูชัน คลาวด์-เอไอ เพื่อขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ในงาน Sustainability Expo 2022”

ทนเซ็นต์ คลาวด์ กลุ่มธุรกิจคลาวด์ ภายใต้เทนเซ็นต์ หนึ่งในผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำระดับโลก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ ผ่านการนำเสนอโซลูชันคลาวด์ และเอไออัจฉริยะ ที่นอกจากตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรและธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและต่อยอดการจัดการด้านความยั่งยืน

ล่าสุด เทนเซ็นต์ คลาวด์ จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Sustainability Expo 2022” หรือSX2022” มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อให้องค์กรและประชาชนได้ร่วมกันสร้างความยั่งยืน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในโซน Better Community ซึ่งเป็นโซนที่นำเสนอดิจิทัลโซลูชันของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก และผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุด และแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน และแนวคิดการสร้างเมือง Smart City โดย ‘เทนเซ็นต์ คลาวด์’ ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยี IoT Platform, AI Analytics และ Virtual World ที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยสร้าง Smart City ประกอบด้วย

  • Tencent Cloud IoT Platform เป็น Platform สำหรับอาคาร และระบบนิเวศ เพื่อการควบคุมข้อมูลการใช้พลังงานของอาคาร และเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางที่สามารถปรับตัวได้อย่างอิสระ และสร้างความยั่งยืนได้มากขึ้น
  • Tencent Cloud Smart Video Analysis Platform: SVAP ระบบการวิเคราะห์สถานการณ์จากวิดีโอ และส่งการเตือนเมื่อจำเป็น ด้วยความสามารถของ AI จากเทนเซ็นต์ คลาวด์ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์จากภาพวิดีโอ เพื่อตอบสนองด้านความปลอดภัยสำหรับเมืองอัจฉริยะ
  • Tencent Cloud Raydata visualization interactive system ระบบการจัดการข้อมูลที่ใช้สำหรับแสดงผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มาจากการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ และการจ่ายพลังงาน รวมทั้งในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยสามารถจัดการข้อมูลขั้นสูงด้วยการนำเสนอข้อมูลแบบ 3 มิติ การเรนเดอร์แบบเรียลไทม์ และการโต้ตอบแบบแอนิเมชัน ช่วยให้การทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เชื่อมโยงกัน และช่วยให้ผู้ดูแลระบบสังเกตเห็นปัญหาสำคัญของเมืองได้อย่างรวดเร็ว และสามารถคาดการณ์สถานการณ์หรือความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ เทนเซ็นต์ คลาวด์ ยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ Innovative way to save the world นำเสนอมุมมอง และ Use case ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีจากเทนเซ็นต์ คลาวด์ มาใช้เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความยั่งยืนในมิติต่างๆ สะท้อนความมุ่งมั่นของ เทนเซ็นต์ คลาวด์ ที่จะยกระดับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคม (Tech for Good) ไปพร้อมกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน ตอกย้ำการเป็น ‘Digital Enabler’ ให้กับทุกองค์กรในทุกอุตสาหกรรม

CybersecurityNEWSTechnology

เทนเซ็นต์ คลาวด์ เปิดตัว Tencent Cloud EdgeOne ระบบรักษาความปลอดภัย และบริหารจัดการระบบเครือข่ายสำหรับธุรกิจทั่วโลก

เทนเซ็นต์ คลาวด์ เปิดตัว Tencent Cloud EdgeOne ระบบรักษาความปลอดภัย และบริหารจัดการระบบเครือข่ายสำหรับธุรกิจทั่วโลก แพลตฟอร์มครบวงจร ที่อัปเกรดเพิ่มความรวดเร็ว ปลอดภัย และ เชื่อถือได้ ด้วยความเชี่ยวชาญของเทนเซ็นต์ คลาวด์ ในด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่าย และความปลอดภัย

1 2
Page 1 of 2