Monday, December 4, 2023
CloudNEWS

เทนเซ็นต์ คลาวด์ ย้ำ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ คือ โจทย์สำคัญที่ธุรกิจไทย ต้องรับมือในยุค Cloud-First

เทนเซ็นต์ คลาวด์ จับมือ “เอคซเทนด์ ไอที” จัดงาน Smart Move in Digital Era เวิร์คชอปด้านความปลอดภัย  เพื่อเตรียมพร้อมองค์กรไทย ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

วามปลอดภัยของข้อมูล หรือ Data Security คือ หนึ่งในหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในยุค Digital-First ที่กิจกรรมทางธุรกิจดิจิทัลมากมายล้วนแต่ต้องอาศัยการส่งต่อ จัดเก็บ คิดคำนวณ และถ่ายโอนข้อมูลแบบออนไลน์มากขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ Senior Privacy Counsel และที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ต้องอาศัย คลาวด์และ AI ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อใช้ในการดำเนินงานส่วนต่างๆ และต้องมีระบบการจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลที่ปลอดภัย เทนเซ็นต์ คลาวด์ กลุ่มธุรกิจคลาวด์ ภายใต้เทนเซ็นต์ หนึ่งในผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำระดับโลก จึงได้ร่วมกับ เอคซเทนด์ ไอที (X10 IT) บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของไทยจัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขึ้นในหัวข้อ “Smart Move in Digital Era” มุ่งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับทุกองค์กร เพื่อเตรียมพร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงบวกและเชิงลบได้อย่างรวดเร็ว

พร้อมนำเสนอโซลูชัน Cloud Security เพื่อการบริหารจัดการ PDPA แบบครบวงจร สนับสนุนให้องค์กรไทยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ที่ได้เริ่มบังคับใช้เต็มรูปแบบเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ Senior Privacy Counsel และที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวว่า “Data security ถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหน้าที่ขององค์กร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและประมวลข้อมูลต้องมีมาตรการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

โดยในแง่ขององค์กรธุรกิจจะมีผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 บทบาท ได้แก่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ที่มีหน้าที่จัดการควบคุมการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลให้อยู่ภายใต้ คำสั่ง ข้อกำหนดและกฎหมาย

ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเรื่องการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลให้รอบด้าน เพื่อให้การขยายขีดความสามารถของธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะ ‘การเลือกผู้ให้บริการคลาวด์’ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยคำนึงถึงหลักสำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ควรเลือกผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยตามหลัก CIA Triad ได้ครบถ้วน ซึ่งประกอบไปด้วย การรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้ตลอดเวลา เช่น การมีดาตาเซ็นเตอร์รองรับเพียงพอหรือไม่ (Availability)
 • การจัดทำ Data Processing Agreement หรือข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกัน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไป
  ตามกฎหมาย
 • เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน Data prevention, Privacy หรือ Security จากหน่วยงานรัฐหรือองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
กฤตธี มโนลีหกุล รองประธาน เทนเซ็นต์ คลาวด์ อินเตอร์เนชันแนล ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด

กฤตธี มโนลีหกุล รองประธาน เทนเซ็นต์ คลาวด์ อินเตอร์เนชันแนล ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะ Digital Enabler เทนเซ็นต์ คลาวด์ มุ่งนําเสนอเทคโนโลยีคลาวด์อัจฉริยะที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ให้กับองค์กรต่างๆ

และพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยประสบความสำเร็จในการสร้างความคล่องตัวให้กับธุรกิจของตน อีกทั้งช่วยให้องค์กรพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในตลาด และได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และในอุตสาหกรรม

ในยุคต่อจากนี้ คือ ยุคของความปลอดภัย ทุกองค์กรต้องไม่เพียงมองหาแค่ผู้ให้บริการด้านดิจิทัล แต่ต้องเป็นผู้ให้บริการคลาวด์
ที่ไว้วางใจได้ ดังนั้นเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างระบบป้องกันภัยสำหรับการใช้งานคลาวด์ได้อย่างปลอดภัย

เทนเซ็นต์ คลาวด์จึงพร้อมให้บริการด้วยห้องปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยถึงเจ็ดแห่ง และระบบการจัดการความปลอดภัยอัจฉริยะแบบบูรณาการ ซึ่งให้ความสําคัญกับการวิจัย ความปลอดภัยระบบคลาวด์ การทํางาน และการป้องกันแพลตฟอร์ม

โดยนำความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเชิงลึกของบริษัทแม่ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ PaaS (Platform as a service) ชั้นนำ ผสานเข้ากับความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานจากพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุม 70 พื้นที่ใน 26 ภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงการมี Data Center ที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทยถึง 2 แห่ง

เราพร้อมนำเสนอโซลูชันคลาวด์ ที่มีความยืดหยุ่น ครอบคลุมความต้องการอันหลากหลายของแต่ละธุรกิจ ตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวให้กับองค์กรด้วยเครือข่ายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการมี
ทีมงานคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้การสนับสนุนและคำแนะนำต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการอีกด้วย”

ตัวอย่างโซลูชันคลาวด์ด้านความปลอดภัย ของเทนเซ็นต์ คลาวด์:
 • Tencent Cloud Web Application Firewall (WAF) คือ โซลูชันป้องกันการโจมตีเว็บไซต์แบบครบวงจร ที่จะช่วยให้
  ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกเทนเซ็นต์ คลาวด์ รับมือกับปัญหาด้านความปลอดภัย อาทิ การโจมตี การบุกรุกเว็บไซต์ การแฮ็กตัวเว็บไซต์ ไวรัสโทรจัน การก่อกวนระบบ ไปจนถึงการเจาะระบบหลังบ้าน โดยเมื่อมีการใช้งาน WAF ผู้ใช้งานระดับองค์กรจะสามารถเปลี่ยนเส้นทางของภัยเสี่ยง และแรงกดดันของการโจมตีเว็บไซต์ไปยัง Node คลัสเตอร์ระบบป้องกันของ WAF ด้วยความสามารถด้านการป้องกันเว็บไซต์ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ ได้ภายในเวลาไม่กี่นาที เพื่อปกป้องเว็บไซต์และรักษาความปลอดภัยให้กับการดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ ซึ่ง Tencent Cloud WAF ได้รับการยอมรับจากสถาบันที่กำกับดูแลด้านบริการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ในระดับนานาชาติหลายแห่ง และล่าสุดได้รับการยกย่องในรายงาน “Now Tech: Web Application Firewalls, Q2 2022” จัดทำโดย Forrester บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านธุรกิจและเทคโนโลยีระดับโลก
 • Anti-DDoS Advanced and Pro โซลูชันป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ (ทั้งที่อยู่ในและนอกเทนเซ็นต์ คลาวด์) โดย Anti-DDoS จะปกป้องเซิร์ฟเวอร์จากการโจมตีแบบ DDoS ในปริมาณมาก ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างเสถียรภาพและความพร้อมใช้งานให้กับเว็บไซต์ธุรกิจของผู้ใช้บริการได้
 • Anti-Cheat Expert (ACE) โซลูชันความปลอดภัยสำหรับเกมมือถือ ที่มาพร้อมความสามารถในการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการตรวจจับและป้องกันระบบแบบครอบคลุมหลากหลายด้าน พร้อมทั้งช่วยผู้ให้บริการด้าน
  เกมมือถือรับมือกับปัญหาได้อย่างทันท่วงที อาทิ การโกงและการปลอมแปลง ทั้งนี้ระบบ ACE ยังช่วยปกป้องผู้เล่นโดยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูงสุด และกำจัดการปรับแต่งหรือปลอมแปลงที่ทำให้เกิดความผิดปกติในเกมอีกเช่นกัน
กฤษดา เกตุภู่พงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด

กฤษดา เกตุภู่พงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด กล่าวว่า “เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส (X10 IT resource) คือ ผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในยุคดิจิทัล มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ONSENT Technology ซึ่งเป็น PDPA Total Solutions ที่ครอบคลุมทั้งบริการที่ปรึกษา เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับแนวทางการจัดเก็บ จัดการ และใช้งานข้อมูลที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับภายใต้กฎหมาย PDPA พร้อมเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับการดำเนินงานโดยรวมด้วยบริการ 6 รูปแบบ

ได้แก่ Consent Management, Data Subject Access Rights Management, ROP Management, Data Profiling Management, Cookies Management, Incident Response Management เรามีประสบการณ์ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีมากว่า 12 ปี มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจด้านดิจิทัลเทคโนโลยี

โดยเฉพาะการวางโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบ Technology Integration Platform และ Open-API ด้วยระบบ MuleSoft ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญของการทำ Digital Transformation มีฐานลูกค้ามากกว่า 30 ราย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจค้าปลีก ฯลฯ”

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เทนเซ็นต์ คลาวด์ ได้ที่นี่

Leave a Response