Monday, March 4, 2024

archiveTDRI

NEWSSpecial Report

จับตาเศรษฐกิจไทยและธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคครึ่งหลังปี 2566

ทีดีอาร์ไอ ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ชี้ สหรัฐอเมริกา ยุโรป อยู่ในเติบโตภาวะถดถอย หลายปัจจัยยังส่งผลต่อเศรษฐกิจ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่เศรษฐกิจจีนกำลังฟื้นตัว GDP ประเทศไทยอาจขยายตัวอยู่ที่ 3.5% เชื่อมั่น เศรษฐกิจไทย และธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก เคทีซีมั่นใจทิศทางและเป้าหมายการเติบโตธุรกิจส่งสัญญาณบวก

NEWS

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ จัดโครงการ พัฒนาครู มุ่งสู่การเรียนรู้ เพื่ออนาคต รุ่นที่ 1

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ นำร่อง จัดโครงการ พัฒนาครู มุ่งสู่การเรียนรู้ เพื่ออนาคต รุ่นที่ 1 ยกระดับครูทั่วทุกภูมิภาค รองรับการเติบโตแห่งยุคดิจิทัล