Tuesday, February 27, 2024

archivetcc tech

Movement

ทีซีซีเทค เดินหน้าเพิ่มศักยภาพการทำงาน เนรมิต co-creation space ใหม่ ใจกลางเมือง

ลุ่มบริษัททีซีซี เทคโนโลยี (ทีซีซีเทค) ได้ย้ายสำนักงานใหม่มายัง Silom Edge ใจกลางกรุงเทพ ซึ่งถูกออกแบบพื้นที่ให้เป็น co-creation space ภายใต้ชื่อ #DIGITAL TECHGROUP \CO_CREATION {“SPACE”} เพื่อรองรับการทำงานแบบ “New Way of Work” และการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจ โดยเกิดจากความตั้งใจของทีมผู้บริหารที่ให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้อยู่ในรูปแบบสมัยใหม่ผ่านการรวบรวมองค์ประกอบทั้ง 3 มิติเข้าด้วยกัน

ได้แก่ ความร่วมมือ (collaboration) ความใส่ใจดูแลบุคลากร (care) และ ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) โดยเนรมิตพื้นที่ที่ช่วยสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และความสุขของบุคลากรผ่านการเปิดใจรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย รวมไปถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ส่งเสริมลูกค้าและพนักงานให้สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว

นอกจากนี้ภายในพื้นที่ co-creation space ยังรวบรวมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลายไว้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  และโซนพักผ่อนที่มีพื้นที่สีเขียวโล่งโปร่งสบายตา พร้อมวิวสวนลุมได้ 180 องศาเลยทีเดียว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้แก่ลูกค้าและพนักงาน โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการทำงานอย่างมีความสุขจะเป็นกุญแจสำคัญของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและส่งมอบบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า

Movement

ยูนิเวนเจอร์ จับมือ ทีซีซีเทค ร่วมเตรียมพร้อมยกระดับองค์กรสู่ data-driven organization

มื่อเร็วๆ นี้ ปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดการวางระบบ SAP ภายใต้ชื่อ BetterV Project” สำหรับโครงการนี้ได้ถูกขับเคลื่อนโดย บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นำโดย กำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่, กานต์สุดา แสนสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์การลงทุน, บัณฑิต ม่วงสอนเขียว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี และกรธวัช กิ่งเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ และ มณฑา เลขะวัฒนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน

ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนและเสริมศักยภาพให้กับยูนิเวนเจอร์ที่มีหลากหลายธุรกิจ อาทิ การลงทุน การค้า กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โรงงานไฟฟ้า และธุรกิจด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมองค์กรสู่ Data-driven organization โดยมีบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เป็นพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยี นำโดย พิพิธ จริยวัฒนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการ และ วีรภัทร เรืองเดช ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

กำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับการวางระบบ SAP ในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยผลักดันและพัฒนายูนิเวนเจอร์ให้ประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงขอขอบคุณความร่วมมือจากพันธมิตรทุกฝ่าย ที่มีส่วนช่วยนำพาองค์กรสู่การเป็น data-driven organization”

พิพิธ จริยวัฒนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “การจัดการข้อมูลนับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยูนิเวนเจอร์ที่มีธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งระบบ SAP จะเป็นก้าวแรกของการเข้าสู่ digital transformation ผ่านการจัดการข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐาน ถูกต้อง และรวดเร็ว นอกจากนั้น ความเชื่อมั่นและทุ่มเทของทุกฝ่ายภายในองค์กรก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ระบบ SAP ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการปรับตัวและเรียนรู้กับการทำงานรูปแบบใหม่”