Tuesday, February 27, 2024

archiveSustainability Expo 2022

Movement

เทนเซ็นต์ คลาวด์ ร่วมจัดแสดงโซลูชัน คลาวด์-เอไอ เพื่อขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ในงาน Sustainability Expo 2022”

ทนเซ็นต์ คลาวด์ กลุ่มธุรกิจคลาวด์ ภายใต้เทนเซ็นต์ หนึ่งในผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำระดับโลก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ ผ่านการนำเสนอโซลูชันคลาวด์ และเอไออัจฉริยะ ที่นอกจากตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรและธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและต่อยอดการจัดการด้านความยั่งยืน

ล่าสุด เทนเซ็นต์ คลาวด์ จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Sustainability Expo 2022” หรือSX2022” มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อให้องค์กรและประชาชนได้ร่วมกันสร้างความยั่งยืน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในโซน Better Community ซึ่งเป็นโซนที่นำเสนอดิจิทัลโซลูชันของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก และผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุด และแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน และแนวคิดการสร้างเมือง Smart City โดย ‘เทนเซ็นต์ คลาวด์’ ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยี IoT Platform, AI Analytics และ Virtual World ที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยสร้าง Smart City ประกอบด้วย

  • Tencent Cloud IoT Platform เป็น Platform สำหรับอาคาร และระบบนิเวศ เพื่อการควบคุมข้อมูลการใช้พลังงานของอาคาร และเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางที่สามารถปรับตัวได้อย่างอิสระ และสร้างความยั่งยืนได้มากขึ้น
  • Tencent Cloud Smart Video Analysis Platform: SVAP ระบบการวิเคราะห์สถานการณ์จากวิดีโอ และส่งการเตือนเมื่อจำเป็น ด้วยความสามารถของ AI จากเทนเซ็นต์ คลาวด์ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์จากภาพวิดีโอ เพื่อตอบสนองด้านความปลอดภัยสำหรับเมืองอัจฉริยะ
  • Tencent Cloud Raydata visualization interactive system ระบบการจัดการข้อมูลที่ใช้สำหรับแสดงผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มาจากการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ และการจ่ายพลังงาน รวมทั้งในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยสามารถจัดการข้อมูลขั้นสูงด้วยการนำเสนอข้อมูลแบบ 3 มิติ การเรนเดอร์แบบเรียลไทม์ และการโต้ตอบแบบแอนิเมชัน ช่วยให้การทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เชื่อมโยงกัน และช่วยให้ผู้ดูแลระบบสังเกตเห็นปัญหาสำคัญของเมืองได้อย่างรวดเร็ว และสามารถคาดการณ์สถานการณ์หรือความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ เทนเซ็นต์ คลาวด์ ยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ Innovative way to save the world นำเสนอมุมมอง และ Use case ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีจากเทนเซ็นต์ คลาวด์ มาใช้เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความยั่งยืนในมิติต่างๆ สะท้อนความมุ่งมั่นของ เทนเซ็นต์ คลาวด์ ที่จะยกระดับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคม (Tech for Good) ไปพร้อมกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน ตอกย้ำการเป็น ‘Digital Enabler’ ให้กับทุกองค์กรในทุกอุตสาหกรรม