Tuesday, February 27, 2024

archiveSMESI

NEWS

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SMESI) เดือนธันวาคม 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SMESI) เดือนธันวาคม 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากอานิสงส์ของเทศกาลท่องเที่ยวช่วงปีใหม่โดยเฉพาะภาคการค้าและบริการ อีกทั้งภาคการผลิตยังได้รับผลดีต่อเนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวลดลง ภาพรวมปี 2566 ความเชื่อมั่นเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้และธุรกิจภาคการบริการที่ปรับเพิ่มขึ้นได้สูงที่สุด