Tuesday, February 27, 2024

archiveSMC

NEWSTechnologyThailand4.0

SMC เปิดบ้านโชว์ความพร้อม สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตแบบครบวงจร

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน เนคเทค เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม พร้อมให้บริการตรวจประเมิน คำปรึกษาทางเทคนิค และสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0