Wednesday, April 24, 2024

archiveRobotics

Whiz i
IoTNEWSTechnology

ไอเอฟเอส ร่วมทุน ซอฟต์แบงก์ โรโบติกส์ เสนอโซลูชันหุ่นยนต์ทำความสะอาด Whiz i

ไอเอฟเอส ประกาศการร่วมทุน ซอฟต์แบงก์ โรโบติกส์ สิงคโปร์ ยกระดับระบบการบริหารอาคาร เสนอหุ่นยนต์ทำความสะอาดชาญฉลาด Whiz i และแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

NEWS

Synology นำเสนอโซลูชันการจัดการข้อมูลองค์กรในงาน Synology Solution Day 2023

บริษัท Synology Inc. ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการจัดการข้อมูลเชิงนวัตกรรม ได้สรุปการจัดงาน Synology Solution Day 2023 โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน จากองค์กรธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที และพันธมิตรทางธุรกิจจากภาคส่วนต่างๆ ทั่วประเทศไทย

ArticlesDigital Transformation

ARItech โอกาสใหม่ของสตาร์ทอัพ

ทำความรู้จัก ARItech กลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูงที่จะเป็นโอกาสครั้งใหม่ของสตาร์ทอัพ หน่วยงาน NIA พร้อมหนุนจดทะเบียนสตาร์ทอัพด้าน ARItech 10 ราย ในสองปี