Wednesday, May 22, 2024

archiveRELEX-GPT

RELEX-GPT
AINEWS

รีเล็กซ์ โซลูชันส์ พัฒนาระบบโต้ตอบทางภาษา RELEX-GPT เพิ่มประสิทธิภาพให้โซลูชันค้าปลีก

รีเล็กซ์ โซลูชันส์ ประกาศการพัฒนาระบบโต้ตอบทางภาษา RELEX-GPT เสริมประสิทธิภาพให้แพลตฟอร์มการวางแผนด้านซัพพลายเชนและระบบค้าปลีก สร้างนวัตกรรมให้กับลูกค้า