Wednesday, May 22, 2024

archiveReal time Payment

Real time Payment
ArticlesFinTech

ผลสำรวจการเติบโต การชำระเงินแบบเรียลไทม์ ในประเทศไทย

เอซีไอ เวิลด์ไวด์ เผยผลการศึกษาล่าสุดชี้ธุรกรรมการชำระเงินแบบเรียลไทม์ในไทยเพิ่มขึ้นสองเท่าจากปี 2563 เพราะการแพร่ระบาดของ COVID-19 เร่งให้มีการชำระเงินผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้นอย่างรวดเร็ว