Tuesday, March 28, 2023

archivePOLY)

ArticlesCollaborationTechnology

2566 ปีแห่งการสร้าง ความยืดหยุ่น การเชื่อมโยงทีมงาน และกลุ่ม Gen Z เพื่อการทำงานร่วมกัน

คาดการณ์เทรนด์การทำงานที่เปลี่ยนไป ที่ทุกท่านควรให้ความสนใจมากขึ้นในพ.ศ. นี้ จากผลของการทำงานแบบไฮบริด ทำให้องค์กรต้องคิดภึง ความยืดหยุ่น การเชื่อมโยงทีมงาน และกลุ่ม Gen Z ในการทำงานร่วมกัน

NEWS

โพลีแนะสูตรสำเร็จสำหรับโลกของการทำงานยุคใหม่ในระยะยาว

โพลีแนะให้เน้นที่สไตล์ทำงาน เทคโนโลยีและการออกแบบพื้นที่ทำงานใหม่ต้อนรับพนักงานกลับออฟฟิส หลังวิกฤตไวรัสคลี่คลาย

NEWS

โพลีชี้เทรนด์ยอดนิยมที่จะหลอมรวมการทำงานแบบไฮบริดในปี 2022

โพลีชี้เทรนด์ยอดนิยมที่จะหลอมรวมการทำงานแบบไฮบริดในปี 2022 และปีต่อๆ ไป เน้นการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาใช้เอไอวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ออกแบบพื้นที่ใหม่