Tuesday, March 28, 2023

archiveOne Bangkok

NEWS

วัน แบงค็อก จับมือหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย เมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชัน

วัน แบงค็อก จับมือหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “เมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชัน”
สร้างแรงขับเคลื่อนสู่กรุงเทพฯ ที่ยั่งยืนในอนาคต