Tuesday, March 21, 2023

archiveOCHI CI TOP 3 EXTRA

InsurTechNEWS

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดตัว OCHI CI TOP 3 EXTRA ประกันออนไลน์ สำหรับคนรุ่นใหม่

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดตัวแบบประกันใหม่! “OCHI CI TOP 3 EXTRA” ประกันออนไลน์ไซซ์เล็กคุ้มครองโรคร้าย TOP 3 ของคนไทย จ่ายเบี้ยสบายๆ วันละไม่ถึง 4 บาท* ทำง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกทุกที่ทุกเวลา