Monday, November 28, 2022

archiveMindset

Movement

OCEAN LIFE ไทยสมุทร จับมือ ครูเงาะ ถ่ายทอดมุมมองความคิด ในหลักสูตร Winning Mindset

OCEAN LIFE ไทยสมุทร จับมือ “ครูเงาะ” นักพัฒนา Mindset ปลดล็อคศักยภาพพนักงานและผู้บริหารให้พร้อมรับมือวิกฤตอย่างผู้นำ ในหลักสูตร “Winning Mindset”