Tuesday, March 21, 2023

archiveMDES

NEWS

MDES จับมือกูเกิล เปิดตัวโครงการ Samart Skills หนุนพัฒนาแรงงานทักษะสูงด้านดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือทุกภาคส่วนเร่งพัฒนาแรงงานด้านดิจิทัลที่มีทักษะสูง หวังรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัล หลัง กูเกิล เผยตัวเลขมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลไทยปี 2568 สูงถึง หนึ่งล้านเก้าแสนล้านบาท

Movement

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นำคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานเบตง

อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ นัฐวุฒิ แดนดี ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานเบตง  สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดยะลา เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีแนวทางที่ชัดเจนและมีเอกภาพในการพัฒนางานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ

ตามมาตรฐานที่ ICAO กำหนด กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและขยายขอบเขตการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกสนามบิน สำหรับท่าอากาศยานเบตง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา เป็นท่าอากาศยานที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น กองอุตุนิยมวิทยาการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด

ด้านอุตุนิยมวิทยาการบินพื้นฐานตามมาตรฐานสากล ประจำท่าอากาศยานด้วยระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (Automated Weather Observing System : AWOS) ณ สถานีตรวจอากาศการบิน ท่าอากาศยานเบตง เพื่อการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินสำหรับการขึ้น-ลง ของเครื่องบินให้เกิดความปลอดภัยและได้เริ่มให้บริการมาระยะหนึ่งแล้ว

จากนั้น ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมด้วย ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิยา ฝ่ายวิชาการ นัฐวุฒิ แดนดี ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน และคณะ เดินทางเยี่ยมชมการบริหารจัดการการเดินทางเข้า-ออก ชายแดนไทย – มาเลเซีย หลังจากยกเลิกการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass

โดยมี สกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ให้การต้อนรับ ณ ด่านพรมแดนเบตง อ. เบตง  จ.ยะลา ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯและคณะมีกำหนดเดินทางไปราชการเพื่อมอบนโยบายให้กับสถานีอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานเบตง สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดยะลาและหน่วยงานในสังกัด ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565

NEWS

ดีอีเอส MOC ญี่ปุ่น พัฒนาไอซีที-ดิจิทัล

ก.ดิจิทัล ร่วมแลกเปลี่ยน MOC ๒ ฉบับกับ ก.กิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

CybersecurityNEWS

สกมช.ร่วมกับหัวเว่ย เร่งยกระดับความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของประเทศ

สกมช. ผสานความร่วมมือหัวเว่ย เร่งยกระดับความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของประเทศ ผ่านการพัฒนาทักษะบุคลากรไทย

5GIoTNEWSTechnology

หัวเว่ยนำร่องโครงการ รถดิจิทัล เพื่อสังคม ยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยี

หัวเว่ยนำร่องโครงการ รถดิจิทัล เพื่อสังคมเรงสร้างความเท่าเทียมด้านทักษะดิจิทัล ยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล โดยเริ่มต้นโครงการที่โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์) จังหวัดสิงห์บุรีเป็นที่แรก

eGovernmentNEWS

ดีอีเอส ร่วมกับ หัวเว่ย สานต่อความร่วมมือด้านเทคโนโลยีคลาวด์ในเชิงลึก

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการด้านบริการคลาวด์ของรัฐ พร้อมขยายการเติบโตของอีโคซิสเต็ม เพื่อดึงดูดการลงทุนและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแห่งอาเซียน