Wednesday, May 22, 2024

archiveKBank Private Banking

NEWS

KBank Private Banking และ Lombard Odier ชี้เศรษฐกิจเปลี่ยนทิศ แนะกลยุทธ์ลงทุนปี 2567

KBank Private Banking และ Lombard Odier ชี้เศรษฐกิจเปลี่ยนทิศ หลังดอกเบี้ยผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว พร้อมแนะกลยุทธ์ลงทุนปี 2567 รับมือความผันผวน เน้นกระจายการลงทุน บริหารความเสี่ยงสินทรัพย์

NEWS

KBank Private Banking นำเสนอโอกาสสะสมความมั่งคั่ง ผ่านกองทุน ALPHA กองทุนสำเร็จรูป

KBank Private Banking นำเสนอโอกาสสะสมความมั่งคั่ง ผ่านกองทุน ALPHA กองทุนสำเร็จรูป ปรับพอร์ตเชิงรุกทุกสภาวะตลาด กองเดียวจบ เลือกได้ตามเป้าหมายผลตอบแทน

NEWS

เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง เผยผลงานบริการวางแผนทรัพย์สินครอบครัวเติบโตต่อเนื่อง

เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง เผยผลงานบริการวางแผนทรัพย์สินครอบครัวเติบโตต่อเนื่อง บริหารทรัพย์สินรวมกว่า 1.8 แสนล้าน* ล่าสุด ยกระดับบริการ “สำนักงานครอบครัว” ตอบทุกโจทย์ความต้องการลูกค้าเศรษฐีไทย

FinTechNEWS

KBank Private Banking ร่วมกับ Lombard Odier เปิดตัวกองทุน K-ALLROAD Series ชูคอนเซ็ปต์ Self-driving on All Roads

KBank Private Banking ร่วมกับ Lombard Odier เปิดตัวกองทุน K-ALLROAD Series ชูคอนเซ็ปต์ “Self-driving on All Roads” เชื่อมนวัตกรรมการลงทุนกับยานยนต์อัจฉริยะ พร้อมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้สะดวกและปลอดภัยในทุกสภาวะตลาด