Friday, June 14, 2024

archiveInternet Getaway

Big DataNEWS

NT รุกตลาด BIG DATA ชูจุดแข็งให้บริการครบวงจร ตอบโจทย์ภาครัฐ-เอกชน

NT รุกตลาด BIG DATA ชูจุดแข็งให้บริการครบวงจร ตอบโจทย์ Pain Point ภาครัฐ-เอกชน ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล