Sunday, June 16, 2024

archiveInnovative Platform

InsurTechNEWSTechnology

Tune Protect ส่งแอปฯ TuneTOUCH ให้บริการประกันภัยง่ายแค่ปลายนิ้ว

Tune Protect ส่งแอปฯ TuneTOUCH เชื่อมต่อประสบการณ์ลูกค้า ให้บริการประกันภัยง่ายแค่ปลายนิ้วทั้งการซื้อประกัน ตรวจสอบกรมธรรม์ออนไลน์ การให้บริการที่ปรึกษาทางการแพทย์แบบออนไลน์  และบริการพิเศษอื่นๆอีกมากมาย