Thursday, June 1, 2023

archiveIDC Future Enterprise Awards

NEWS

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล 2021 CIO / CDO of the Year

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล 2021 CIO/CDO of the Year ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล จากโครงการ Olympus ที่ปฏิรูปดิจิทัลทั้งองค์กร การเงิน การดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ห่วงโซ่อุปทาน การขาย และทรัพยากรบุคคล