Saturday, June 15, 2024

archiveHybrid Work

ArticlesCollaborationTechnology

2566 ปีแห่งการสร้าง ความยืดหยุ่น การเชื่อมโยงทีมงาน และกลุ่ม Gen Z เพื่อการทำงานร่วมกัน

คาดการณ์เทรนด์การทำงานที่เปลี่ยนไป ที่ทุกท่านควรให้ความสนใจมากขึ้นในพ.ศ. นี้ จากผลของการทำงานแบบไฮบริด ทำให้องค์กรต้องคิดภึง ความยืดหยุ่น การเชื่อมโยงทีมงาน และกลุ่ม Gen Z ในการทำงานร่วมกัน

ArticlesNetworking

Hybrid Work ช่วยพนักงานมีคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น

ผลการศึกษาของซิสโก้ชี้ว่า การทำงานแบบ Hybrid Work ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพของพนักงานในไทย 85% มีความสุขมากขึ้น 87% ประหยัดค่าใช้จ่าย และ 83% มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น

NEWS

3 เทรนด์ยอดนิยม สร้างการทำงานแบบไฮบริดในอนาคต

โพลีชี้ 3 เทรนด์ยอดนิยมที่จะหล่อหลอมการทำงานแบบไฮบริดในปี 2022 และปีต่อๆ ไป ที่ประกอบด้วย รูปแบบการจ้างงานและโครงสร้างของสถานที่ทำงานที่เปลี่ยนไป, ใช้เอไอและการวิเคราะห์ข้อมูลในที่ทำงานให้มากขึ้น และการออกแบบพื้นที่สำนักงานแนวใหม่เพื่ออนาคตไฮบริด

ArticlesDigital Transformation

7 เทรนด์ของโลกแห่งการทำงานในยุค Hybrid Work ที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ

ไมโครซอฟท์เผยงานวิจัย Work Trend Index ระบุเทรนด์ของโลกแห่งการทำงานในยุคที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ Hybrid Work 7 ประการที่ผู้บริหารทุกคนต้องรู้เมื่อเข้าสู่วิถีการทำงานยุคใหม่