Sunday, June 16, 2024

archivehuewei

NEWS

กสิกรไทยจับมือหัวเว่ย หนุนสินเชื่อสร้างสังคมสีเขียว ชวนลูกค้ารักษ์โลก

กสิกรไทยจับมือหัวเว่ย มุ่งสร้างสังคมสีเขียว รับกระแสกรีนที่กำลังเติบโต ตั้งเป้าติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ 30,000 หลังหลังคาเรือน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 265,000 ตัน ภายใน 1 ปี