Saturday, June 15, 2024

archiveHuawei ASEAN

5GIoTNEWSTechnology

หัวเว่ยนำร่องโครงการ รถดิจิทัล เพื่อสังคม ยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยี

หัวเว่ยนำร่องโครงการ รถดิจิทัล เพื่อสังคมเรงสร้างความเท่าเทียมด้านทักษะดิจิทัล ยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล โดยเริ่มต้นโครงการที่โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์) จังหวัดสิงห์บุรีเป็นที่แรก