Sunday, June 16, 2024

archiveHealthcare Solution

ArticlesHealthTechProducts

ฟูจิฟิล์ม เสริมประสิทธิภาพการวินิจฉัยมะเร็ง เสนอนวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งระยะแรก แม่นยำ รวดเร็ว

ฟูจิฟิล์ม ร่วมตอกย้ำความสำคัญการตรวจคัดกรองมะเร็งระยะแรก เปิดตัวเทคโนโลยีตรวจคัดกรองมะเร็งตับประสิทธิภาพสูงจากญี่ปุ่น แม่นยำ รายงานผลเร็วเพียง 9 นาที 25 รายการต่อชั่วโมง เสริมทัพให้แก่โซลูชันด้านการวินิจฉัยทางการแพทย์