Thursday, June 13, 2024

archiveHealth Ecosystem

InsurTechNEWS

BLA รุกเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตต่อเนื่อง สู่วิถีความยั่งยืน ทุกกลุ่ม ทุกแพลตฟอร์ม

กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ในปี 2565  ตั้งเป้าเติบโตระดับสองหลัก โดยมิติสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของเบี้ยประกันภายใต้ความผันผวนด้านเศรษฐกิจ