Sunday, June 16, 2024

archiveGreener World with Shopee & TEI

MarTechNEWS

ช้อปปี้ ผนึก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เปิดตัวโครงการ Greener World with Shopee & TEI

‘ช้อปปี้’ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เปิดตัวโครงการ “Greener World with Shopee & TEI” โครงการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการซึ่งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้แข็งแกร่ง ผ่านแพลตฟอร์ม