Friday, June 14, 2024

archiveGPSC

NEWS

GPSC ผนึก PTT Digital ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการศึกษาและพัฒนา Energy Platform

GPSC ผนึก PTT Digital ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการศึกษาและพัฒนา Energy Platform เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนรูปแบบธุรกิจการขายไฟฟ้าในอนาคต ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจด้านพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน