Sunday, June 16, 2024

archiveGDPI

Data ProtectionNEWS

ดัชนีด้านการปกป้องข้อมูลทั่วโลก GDPI ชี้องค์กรไม่มั่นใจฟื้นฟู จากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์

ผลการศึกษา GDPI ของเดลล์ เทคโนโลยีส์ พบว่าผู้บริหารทั่วโลก 82 เปอร์เซ็นต์ กังวลใจว่าโซลูชันปกป้องข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถรับมือกับความท้าทายด้านธุรกิจในอนาคตได้ และเห็นว่าองค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลมากขึ้น เนื่องจากพนักงานทำงานจากบ้านกันมากขึ้น