Wednesday, May 22, 2024

archiveFuture Trend

ArticlesSpecial ReportTechnology

คาดการณ์เทรนด์ ที่จะพลิกโฉมองค์กรไอทีในอีก 5 ปี

การ์ทเนอร์ คาดการณ์เทรนด์ ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรไอทีรวมถึงผู้ใช้ในปีนี้และอนาคตภายในปี 2570 ธุรกิจต้องยกเลิกรูปแบบเดิมๆ ตั้งแต่ทักษะการทำงานไปจนถึงโมดูลทางธุรกิจ และมองโอกาสและความเสี่ยงที่ต้องมีการตระหนักถึงความเร่งด่วนมากกว่าที่เคย