Saturday, June 3, 2023

archiveESG Symposium

NEWS

เอสซีจีรวมพลัง 315 พันธมิตร รัฐ เอกชน พลังหญิง-คนรุ่นใหม่ สู้วิกฤตโลกรวน ขับเคลื่อน ESG ทั่วอาเซียน

เอสซีจีรวมพลัง 315 พันธมิตร รัฐ เอกชน พลังหญิงคนรุ่นใหม่ สู้วิกฤตโลกรวน ขับเคลื่อน ESG ทั่วอาเซียน เผยแผนเร่งด่วนดันนวัตกรรม Net Zero ครั้งแรกในประเทศ ผนึกความร่วมมือรัฐ เอกชน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ