Thursday, February 22, 2024

archiveESET

ArticlesWorapon Harusadeechavalit

เทคโนโลยีที่สามารถป้องกัน Ransomware ได้

มีการโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นมากมาย และหนึ่งในการโจมตีทางไซเบอร์ที่เหล่าองค์กรโดนมากที่สุดคือการโจมตีของ Ransomware การพิจารณาถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือในการป้องกันจึงเป็นหัวข้อหนึ่งที่มีความจำเป็น

ArticlesWorapon Harusadeechavalit

Phishing และ Ransomware รุมโจมตีทางไซเบอร์ธุรกิจโรงแรม

Phishing และ Ransomware ระบาดหนัก กำลังโจมตีทางไซเบอร์ในธุรกิจโรงแรมอย่างหนัก โรงแรมในเครือใหญ่ โดนล้วงข้อมูลแขกผู้เข้าพักไปมากกว่า 142 ล้านราย

ArticlesWorapon Harusadeechavalit

รู้ได้อย่างไรว่า ข้อมูล ของคุณยังปลอดภัยอยู่?

ขอแนะนำเว็บไซต์ Have I Been Pwned ที่สามารถตรวจสอบอีเมล เบอร์โทรศัพท์ของตัวเอง ว่าเคยผ่านเหตุการณ์ ล้วงข้อมูล หรือไม่? จากบริการใด? และมีแนวทางในการป้องกันตัวเองอย่างไร?