Saturday, June 3, 2023

archivedunnhumby

NEWS

เปิดตัวแพลตฟอร์ม dunnhumby Sphere สื่อโฆษณาค้าปลีกแบบครบวงจร

dunnhumby เปิดตัวแพลตฟอร์ม Sphere สื่อโฆษณาค้าปลีกแบบครบวงจร ผู้ค้า แบรนด์ บริษัทสื่อโฆษณา และลูกค้า ทำงานด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้อมูล สร้างแผนงานแบบอัตโนมัติ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI

Articles

ดันน์ฮัมบี้ เผยปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จอนาคตธุรกิจห้างค้าปลีก

ดันน์ฮัมบี้ ได้ทำการสำรวจผู้ค้าปลีกและ CPG 80 รายจาก 15 ประเทศทั่วโลก ในหัวข้อ “2021 Future of Retailer and CPG Collaboration” เพื่อค้นหาปัจจัยใดบ้างที่จะส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค