Saturday, April 20, 2024

archivedtac dSurance

InsurTechNEWS

ดีแทค ดีชัวรันส์ ปลดล็อคอุปสรรคประกันภัย ให้คนไทยเข้าถึงความคุ้มครองได้ง่ายขึ้น

คนไทยจะได้รับแผนความคุ้มครองจากประกันภัยได้ง่ายขึ้นจาก ดีแทค ดีชัวรันส์ ในดีแทคแอป จัดการกับความเสี่ยงที่เกิดจากตลาดประกันภัย สร้างโอกาสการเข้าถึงประกันภัยในประเทศไทย