Thursday, April 18, 2024

archiveConference

eGovernmentNEWS

สสว. MOU อบก.(TGO) ติดอาวุธ SME ส่งออก ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

สสว.จับมือ TGO เสริมสร้างความรู้ด้านบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มุ่งพัฒนาขีดความสามารถให้เอสเอ็มอีกลุ่มส่งออกสินค้า 5 กลุ่มหลัก ทั้งเหล็ก อลูมิเนียม ซีเมนต์ ปุ๋ย และบริการไฟฟ้า ที่มีจำนวนกว่า 845 ราย มูลค่ารวมกว่า 3,155 ล้านบาท สามารถรักษาโอกาสทางการตลาดในยุโรป สหรัฐอเมริกา ให้มั่นคงและยั่งยืน