Saturday, June 3, 2023

archiveCoding Thailand

NEWS

MDES จับมือกูเกิล เปิดตัวโครงการ Samart Skills หนุนพัฒนาแรงงานทักษะสูงด้านดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือทุกภาคส่วนเร่งพัฒนาแรงงานด้านดิจิทัลที่มีทักษะสูง หวังรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัล หลัง กูเกิล เผยตัวเลขมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลไทยปี 2568 สูงถึง หนึ่งล้านเก้าแสนล้านบาท