Thursday, June 1, 2023

archiveClubhouse

Clubhouse
Apisith ChaiyaprasithArticlesColumnist

Clubhouse เครื่องมือขับเคลื่อนสังคมตัวใหม่ กับความเป็น พาหุสัจจะ (ตอนที่ 2 จบ) การใช้ Clubhouse กับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางไซเบอร์

สิ่งสำคัญที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสาร คือ การใช้ Clubhouse กับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ต้องพยายามสื่อกับสังคมทุกครั้งเมื่อมีบริการดิจิทัลใหม่ๆ เกิดขึ้น ซึ่งการใช้แนวทางแห่ง พาหุสัจจะ จะเป็นเครื่องป้องกันและกรองสาระเอามาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้ยิน

Apisith ChaiyaprasithArticlesColumnist

Clubhouse เครื่องมือขับเคลื่อนสังคมตัวใหม่ กับความเป็น พาหุสัจจะ (ตอนที่ 1) จับกระแสความแรงของ Clubhouse

Clubhouse ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มันเป็นสูตรผสมระหว่างการโทรประชุมออนไลน์ การร่วมชุมชนเสมือนและการฟังวิทยุสดที่เหมาะสำหรับคนคอนเทนต์เอาไว้ปล่อยของ และคนชอบฟังนั่นเอง

ArticlesColumnistDr.Peeradej Nanan

The Digital Futurist (ตอนที่ 578) Clubhouse: Rationales behind the Phenomenon

ชวนผู้อ่านร่วมพิจารณาประเด็นหลักการและเหตุผลเบื้องหลังความสำเร็จของคลับเฮ้าส์ (Clubhouse) แอปพลิเคชันที่ได้รับการประเมินมูลค่าสูงขึ้นเป็น 1 พันล้านดอลลาร์ ภายในเวลาเพียงไม่นานด้วยทีมงานเพียงไม่กี่ชีวิตในเชิงการตอบสนองความต้องการของมนุษย์