Saturday, June 15, 2024

archiveBusiness Process Management

Digital Transformation

ระบบอัตโนมัติ สำหรับการพัฒนาโมเดิร์นแอปพลิเคชัน บนเส้นทางของ Digital Transformation

กวินธร ภู่ตระกูล จาก เร้ดแฮท ได้ให้ข้อมูลความเห็นถึงเรื่องความสามารถและนำไปใช้งานของ ระบบอัตโนมัติ ในมิติของการพัฒนาโมเดิร์นแอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟ ให้สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ที่จะเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลขององค์กร