Tuesday, May 30, 2023

archiveBicester Collection

เคทีซี
NEWS

เคทีซี เดินหน้าขยายฐานสมาชิกไฮเอนด์ จับมือ เดอะ บิสเตอร์ คอลเลคชัน

เคทีซีเดินหน้ารุกกลยุทธ์การตลาด เน้นขยายฐานสมาชิกไปยังกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง ประกาศความร่วมมือกับ เดอะ บิสเตอร์ คอลเลคชัน มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า ทุกประเภท ดันยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น