Wednesday, May 22, 2024

archiveAnti-Virus

CybersecurityNEWS

PDPA Thailand Starter Kit เปิดตัวสุดแกร่งเพื่อ SMEs

DBC จับมือ 4 พันธมิตร ออกสตาร์ทเตอร์คิท กระตุ้น SMEs เข้าสู่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ได้สะดวกและง่ายขึ้น พร้อมรองรับทันทีหมื่นรายก่อนกฎหมายเริ่มประกาศใช้ ชี้นวัตกรรมใหม่ ถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย คุ้มค่า