Wednesday, July 24, 2024

archiveALive

InsurTechNEWS

ALive Powered By AIA เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด Personality Test

ALive Powered By AIA เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด Personality Test ชวนผู้ใช้งานและคนทั่วไป รู้จักตนเองและเข้าใจคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น ALive พร้อมเดินหน้าให้บริการ ดูแลสุขภาพกาย-ใจ แบบครบวงจร ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์