Friday, February 23, 2024
Movement

บ.กลางฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)

ริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดย ประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) ซึ่งจัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาด

โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมลงนามได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด , บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด , ศูนย์กู้ชีพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา” ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Leave a Response