Saturday, April 20, 2024
NEWSTechnology

NOSTRA LOGISTICS เปิด 3 เพนพ้อยท์โลจิสติกส์ไทยจากวิกฤตปี 64

NOSTRA LOGISTICS เปิด 3 เพนพ้อยท์โลจิสติกส์ไทยจากวิกฤตปี 64 กางแผนรุก นำ IT Logistics แพลตฟอร์มลุยตลาด ตั้งเป้าโตเพิ่ม 200%

อสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ รวมทั้งระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติ หรือ NOSTRA LOGISTICS TMS และระบบติดตามการขนส่งบนสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ NOSTRA LOGISTICS ePOD เผยจากวิกฤตโควิด-19 ปีที่ผ่านมา

พบโลจิสติกส์ไทยประสบ 3 เพนพ้อยท์ คือ 1. ตลาดขนส่งโตก้าวกระโดด ต้องเร่งเพิ่มบริการขนส่งและแข่งขันรุนแรงในตลาด 2. ต้นทุนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรลดต่ำลง 3. ขาดข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงสุด

ล่าสุด นอสตร้า โลจิสติกส์ ชูโปรดักส์ธงแก้เพนพ้อยท์ และเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์และขนส่งไทย ตั้งเป้าโตเพิ่ม รวม 200% ในปี 2565 ภายใต้การดำเนินธุรกิจแบบผู้พัฒนาแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ไอทีมืออาชีพครบวงจร หรือ One-stop Professional IT Logistics Platform คาดเทรนด์โลจิสติกส์ มีกลยุทธ์ Supply Chain เป็นส่วนสำคัญคู่กับเทคโนโลยี ยกระดับวงการขนส่งไทย

วรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด

วรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด เปิดเผยว่า จากวิกฤตโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา โลจิสติกส์ไทยประสบกับ 3 เพนพ้อยท์ คือ

1. ตลาดขนส่งโตก้าวกระโดด ต้องเร่งเพิ่มบริการขนส่งและปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ย้ายสู่ระบบออนไลน์ นำไปสู่ความต้องการบริการด้านการขนส่งที่เติบโตแบบเฉียบพลัน ในขณะที่การแข่งขันด้านการขนส่งเข้มข้น ข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี ชี้ว่า ปี 2565ภาคการขนส่งไทยมีแนวโน้มเติบโตกว่า 10.5%

2. ต้นทุนเพิ่มขึ้น ในขณะที่กำไรลดต่ำลง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีแนวทางการบริหารค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนทุกส่วน เช่น เปลี่ยนจากการซื้อรถขนส่งเป็นการจ้าง outsource ให้จัดการงานขนส่งแทน เพื่อลดต้นทุนค่าบุคคลากร รถขนส่ง และ ดูแลรักษารถในระยะยาว การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในงานขนส่ง เป็นต้น

3. ขาดข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงสุด การไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานนับเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งของธุรกิจ เพราะทำให้ไม่สามารถวางแผน จัดการ หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องการระบบที่สามารถรวบรวม ตรวจสอบ จัดเก็บ รวมถึงสืบย้อนข้อมูลย้อนหลังได้ทันที เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการ การบริการที่รวดเร็ว และโปร่งใส

“จากปัญหาที่พบในธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกส์ทำให้บริษัทเรียนรู้และมุ่งพัฒนาโซลูชันเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และมีต้นทุนที่ต่ำลง ด้วยการพัฒนา NOSTRA LOGISTICS Platform ยกระดับให้สามารถจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์แบบรวมศูนย์

โดยผู้ให้บริการสามารถใช้แพลตฟอร์มเดียวในการบริหารจัดการและตรวจสอบข้อมูลงานขนส่งทั้งจากกลุ่มรถของตนเองและ ใช้ Platform Connector ในการเชื่อมต่อข้อมูล GPS จากรถของเอาท์ซอร์สโดยไม่จำเป็นต้องใช้งานหลายระบบ การจัดโซลูชันที่เหมาะกับธุรกิจโดยไม่เกินความจำเป็น เพื่อช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย ตลอดจนความสามารถในการเชื่อมต่อระบบการทำงานจากหลายระบบเข้าด้วยกัน เพื่อส่งต่อข้อมูลการทำงานได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ ยังให้บริการโซลูชันสำหรับการบริหารจัดการงานขนส่งและโลจิสติกส์ได้ตลอดทั้งกระบวนการทำงาน และเหมาะสมกับธุรกิจโดยเฉพาะ ด้วย NOSTRA LOGISTICS TMS และ ePOD ตั้งแต่การวางแผนจัดสรรทรัพยากร คน และรถขนส่ง การจัดสินค้าบนรถ รวมถึงการวางแผนเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับรถขนส่งแต่ละคัน ติดตามสถานะการเดินทาง แจ้งเตือนความล่าช้า เช็กอินเมื่อส่งสินค้าสำเร็จ และจัดการงานเอกสารการเงินได้จนจบ

จุดเด่นคือ มี Vehicle Routing Problem (VRP) หรือ Resource Optimization ที่ใช้เทคโนโลยี GIS สามารถใช้เงื่อนไขข้อจำกัดในการคำนวณเส้นทางและจัดลำดับการจัดส่งได้อย่างแม่นยำ รวมถึง Maintenance Management ที่เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานควบคู่กับการลดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบดิจิทัลทำให้การทำงานมีความลื่นไหล ต่อเนื่อง ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บ และการนำไปใช้งานในอนาคต

ในด้านการเติบโต ในปี 2564 ที่ผ่านมา นอสตร้า โลจิสติกส์ มีอัตราเติบโต 25% เพิ่มขึ้นจากปี 2563 โดยส่วนของซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มมีอัตราการเติบโตถึง 50% สำหรับปี 2565 นี้ บริษัทฯ มีแผนจะนำประสบการณ์ประกอบกับการสำรวจความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาโซลูชัน โดยมีเป้าหมายเติบโตในส่วนของซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม ทั้งบน Web Application และ Mobile Application รวม 200%” นางวรินทร กล่าว

วรินทร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอสตร้า โลจิสติกส์ พัฒนาโปรดักส์เรือธง ระบบบริหารจัดการขนส่งอัตโนมัติ NOSTRA LOGISTICS TMS และระบบติดตามการขนส่งบนสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ NOSTRA LOGISTICS ePOD

โดยในปี 2565 นี้ มุ่งสร้างความเป็น Mobility Solution ที่สามารถเชื่อมต่อการทำงานได้ตลอดทุกที่ทุกช่วงเวลาและหลากหลายระบบ ทำให้ลูกค้าผู้ใช้บริการใช้ความสามารถจากทุกระบบได้อย่างต่อเนื่องตลอดการทำงาน ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวบน NOSTRA LOGISTICS Platform โดยมีระบบ TMS เป็นหัวใจหลักในงานวางแผนก่อนเริ่มงานขนส่ง และติดตามงานขนส่งแบบเรียลไทม์ด้วย GPS

ซึ่งผู้ใช้บริการเลือกได้ว่าจะติดตั้งจีพีเอสบนรถขนส่ง หรือจะติดตามจากสมาร์ทโฟนด้วยระบบ ePOD ที่มีฟังก์ชัน Contactless Payment ในตัว หรือแม้แต่การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Telematics Sensors สำหรับตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมผู้ขับขี่

โดยตลอดการทำงานจะมีฟังก์ชันที่สนับสนุน Cost Optimization เช่น Resource Optimization, Fuel Management, Maintenance Tracking and Vehicle Checklist รวมถึงการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลผ่านแดชบอร์ด เช่น Shipment Analytics Report และ Driver KPI Report เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผน ประเมินผล และตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

NOSTRA LOGISTICS คาดการณ์แนวโน้มเทรนด์การขนส่งและโลจิสติกส์ว่า กลยุทธ์ด้าน Supply Chain จะมีบทบาทในการกำหนดทิศทางของธุรกิจ โดยมีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกส์และการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็น

1. Supply Chain 4.0 การจัดการในซัพพลายเชนไม่ใช่เพียงแค่สินค้าและบริการเท่านั้น แต่รวมถึงการเคลื่อนย้ายและเชื่อมโยงข้อมูลด้วย ข้อมูลในซัพพลายเชนยุคใหม่จะขับเคลื่อนภายใต้สมาร์ทเทคโนโลยี เช่น ข้อมูลดิจิทัล เอไอ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ไอโอที บล็อกเชน บิ๊กดาต้า ฯลฯ

2. Data Analytics การใช้ข้อมูลบิ๊กดาต้าจากระบบนำมาวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคต เพื่อกำหนดกลยุทธ์ วางแผน สนับสนุนการตัดสินใจ และติดตามผล เพิ่มสร้างศักยภาพให้แก่ธุรกิจ

3. Robotic and Drones การเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำ เช่น ใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติจัดเรียงสินค้าบนพาลเลต การเคลื่อนย้ายสินค้าขึ้น/ลงจากรถบรรทุก การบรรจุหีบห่อ รวมถึงการพัฒนาการใช้โดรนและหุ่นยนต์เพื่อการส่งของ และ

4. Digital and Contactless Payment การชำระเงินแบบไร้สัมผัส จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้จ่ายแบบ POS แพลตฟอร์มต่าง ๆ จึงต้องเตรียมพร้อมรองรับการใช้เทคโนโลยีตลอดจนการจัดการเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ดังที่กล่าวมานี้

ทุกส่วนประกอบในซัพพลายเชนต้องร่วมมือกันในการจัดหา ผลิต และส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างไม่สะดุดและตรงเวลา การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสำคัญในการจัดการให้เกิดความรวดเร็ว น่าเชื่อถือ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ NOSTRA LOGISTICS มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ไอทีมืออาชีพครบวงจร หรือ One-stop Professional IT Logistics Platform โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ตอบความต้องการผู้ประกอบการและยกระดับโลจิสติกส์และขนส่งไทยสู่ระดับสากล