Wednesday, April 24, 2024
FinTechNEWS

บลจ.เกียรตินาคินภัทร คาดการณ์หุ้นไทยมีลุ้น

บลจ.เกียรตินาคินภัทร คาดการณ์หุ้นไทยมีลุ้น เปิดตัวกองทุน KKP TQG คัดหุ้นเติบโตพื้นฐานแกร่ง เสนอขาย 21-28 ก.พ.นี้

ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เผยตลาดหุ้นไทยปีนี้มีโอกาสดี จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากการเปิดเมืองครึ่งปีหลัง การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปลายปี

อีกทั้งสัญญาณนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมาสนใจหุ้นไทย บลจ.เกียรตินาคินภัทร จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเคเคพี THAI QUALITY GROWTH EQUITY (KKP TQG) มุ่งลงทุนในหุ้นไทยเติบโตที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง โดยเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 21-28 ก.พ. 2565 เพื่อเป็นทางเลือกรับสถานการณ์เศรษฐกิจ ด้วยมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อเพียง 1,000 บาท

ยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เปิดเผยว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2565 นี้มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน โดยคาดว่าจะเติบโต 3.4% บนสมมุติฐานการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศและการกลับมาเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ในไตรมาสสอง

รวมถึงนโยบายทางการเงินที่ยังคงผ่อนคลายและการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ของรัฐบาล ปัจจัยเหล่านี้น่าจะผลักดันให้ประมาณการกำไรสุทธิปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนไทยเติบโตในอัตรา 10.2% ซึ่งสูงกว่าของตลาดหุ้นโลกที่ 5.3% ในขณะที่ P/E ล่วงหน้า (Forward P/E) ของตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันที่ 15.72 เท่า อยู่ในระดับใกล้เคียงกับของตลาดหุ้นโลกที่ 15.81 เท่า ทำให้ตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจในการลงทุนเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโลก

โดยตั้งแต่ต้นปี นักลงทุนต่างชาติได้กลับมามีสถานะซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 6 หมื่นล้านบาทจากที่มีสถานะขายสุทธิตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร จึงได้นำเสนอ กองทุน KKP TQG ซึ่งมุ่งเน้นการคัดเลือกหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจที่ดี เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักลงทุนที่มองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการลงทุนหุ้นในประเทศ” ยุทธพล กล่าว

สำหรับกองทุน KKP TQG มุ่งลงทุนในหุ้นไทยเติบโตที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง และมีจุดเด่นอยู่ที่กระบวนการคัดเลือกหุ้นรายตัวที่เข้มข้นทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้หุ้นที่ประกอบไปด้วยความสามารถในการทำกำไรและศักยภาพในการเติบโต

โดยเริ่มจากการคัดกรองหุ้นที่มีขนาดใหญ่สุด 150 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดในตลาดหลักทรัพย์ แล้วใช้ระบบการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงปริมาณที่มีเกณฑ์ชัดเจน อาทิ อัตราส่วนสภาพคล่อง ความสามารถในการทำกำไร และอัตราการเติบโต

จากนั้นผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปัจจัยเชิงคุณภาพประกอบ อาทิ ศักยภาพการเติบโตในอนาคต ธรรมมาภิบาลของบริษัท เพื่อคัดเลือกหุ้นที่เหมาะสมสูงสุดประมาณ 15-25 ตัวโดยเฉลี่ยสำหรับการจัดพอร์ตเพื่อให้ได้โอกาสรับผลตอบแทนสูงสุดบนความเสี่ยงที่กำหนด อีกทั้งยังมีกระบวนการติดตามและทบทวนพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9559 หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง

ข้อมูลกองทุน KKP TQG:

• เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 21-28 ก.พ. 2565 เวลา 8.30-16.30 น.
• มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ 1,000 บาท
• ค่าธรรมเนียมการขาย: ยกเว้น

คำเตือน:

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
• โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม