Monday, June 24, 2024
NEWS

หัวเว่ยจัดงานประชุม Global Rail Summit 2022 ในประเทศไทย

Global Rail Summit 2022

Huawei Global Rail Summit 2022 เปิดเวทีสัมมนา พร้อมการแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระบบการคมนาคมขนส่งระบบราง เพื่อเป้าหมายการเสริมศักยภาพให้แก่หน่วยงานคมนาคมขนส่งทางรางทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก

หัวเว่ยจัดงานประชุม Huawei Global Rail Summit 2022 โดยได้รับเกียรติจากผู้นำอุตสาหกรรมการคมนาคมทางราง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม ลูกค้ารายสำคัญ และหน่วยงานภาครัฐมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมการคมนาคมด้วยระบบรางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การประชุมครั้งนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อมองหาโอกาสในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่หน่วยงานคมนาคมขนส่งทางรางทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยหัวเว่ยพร้อมนำเทคโนโลยีไอซีทีอันล้ำสมัยมาใช้เพื่อช่วยยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

งานประชุม Global_Rail Summit 2022 ของหัวเว่ย จัดขึ้นภายในงาน Asia Pacific Rail 2022 ภายใต้หัวข้อ “ผลักดันการใช้เทคโนโลยีในระบบรางแห่งอนาคต เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ร่วมกัน”​ (Driving Digitalization in Future Rail to Create New Value Together) ทั้งนี้ งาน Asia Pacific Rail ถือเป็นงานสัมมนาประจำปีที่จัดขึ้นมาอย่างยาวนาน

โดยตลอด 23 ปีที่ผ่านมา มีผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมงานมาแล้วมากกว่า 25,000 คน ภายในงานของปีนี้ หัวเว่ยยังได้จัดบูธนิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชันสุดล้ำของบริษัทฯ ที่ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมการคมนาคมด้วยระบบรางโดยเฉพาะ

“ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันไอซีทีชั้นนำระดับโลก หัวเว่ยพร้อมนำเสนอโซลูชันระบบขนส่งทางรางในเมืองและระบบทางรถไฟอัจฉริยะ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบครบวงจรที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลายได้บนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพียงหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับระบบรางและสร้างความอัจฉริยะให้กับธุรกิจ” แอรอน หวัง ประธานอาวุโสของกลุ่มธุรกิจองค์กร หัวเว่ย เอเชียแปซิฟิก กล่าว

“เราเห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการระบบดิจิทัลสำหรับการขนส่งด้วยระบบราง ผู้ให้บริการรถไฟและการขนส่งด้วยระบบรางในเมืองกำลังพยายามที่จะเปลี่ยนจากระบบแบบเฉพาะสถานี ไปใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบรางในรูปแบบคลาวด์เพื่อเชื่อมต่อบริการต่างๆ เข้าด้วยกัน”

“นอกจากนี้ยังมีการผลักดันไปสู่ระบบแบบบูรณาการที่มีความชาญฉลาดมากขึ้น เราคาดการณ์ว่าจะมีการนำระบบเหล่านี้มาใช้ในระดับมหภาคในอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยเหตุนี้ หัวเว่ย จึงได้ออกแบบและเปิดตัวโซลูชันอัจฉริยะแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมระบบรางโดยเฉพาะ” เซียง สี รองประธานกลุ่มธุรกิจการขนส่งระดับโลกของหัวเว่ย กล่าว

งานประชุม Global_Rail Summit 2022 ของหัวเว่ย ประกอบด้วยวาระการประชุมที่หลากหลายครอบคลุมทั้งประเด็นด้านนวัตกรรม การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัล และการคมนาคมขนส่งด้วยระบบรางที่รองรับเทรนด์อนาคต

Global Rail Summit 2022

เปิดตัวรายงานสมุดปกขาว Future Railway Mobile Communications System

นอกจากนี้ ภายในงาน หัวเว่ยยังได้เปิดตัวรายงานสมุดปกขาว Future Railway Mobile Communications System (FRMCS) ซึ่งเผยถึงเทรนด์ล่าสุดและแนวปฏิบัติสมัยใหม่ของระบบการสื่อสารแบบเคลื่อนที่สำหรับระบบทางรถไฟและรถไฟใต้ดิน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมนี้และผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นหลัก โดยได้สรุปถึงหลายๆ เทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรม รวมไปถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้งานโซลูชันการสื่อสารคุณภาพสูง

ไม่เพียงเท่านั้น หัวเว่ยยังได้แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดหลากหลายประการ พร้อมทั้งนำเสนอโซลูชันต่างๆ ณ บูธของหัวเว่ยภายในงาน Asia Pacific Rail 2022 หนึ่งในไฮไลท์นั้น ได้แก่ โซลูชันโครงข่ายการสื่อสาร Urban Rail Wi-Fi 6 Vehicle-to-Ground Communication Network ที่ช่วยให้ระบบการขนส่งทางรางสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้ในแบบเกือบเรียลไทม์

โดยเครือข่ายการสื่อสารระหว่างยานพาหนะและหน่วยงานภาคพื้นดินนี้ นับเป็นแนวทางใหม่สำหรับผู้ให้บริการรถไฟในการแชร์ข้อมูล สร้างความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริการ โดยเจ้าหน้าที่บนรถไฟสามารถสื่อสารกับสถานีและศูนย์ควบคุมรถไฟได้แม้ในขณะที่รถไฟกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ช่วยขจัดความล่าช้าของการรับส่งข้อมูลได้อย่างเกือบสมบูรณ์

งานประชุมครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงถึงมติที่มีร่วมกันของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมต่อความต้องการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ซึ่งหัวเว่ยพร้อมที่จะสานต่อความร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรในระบบนิเวศของการคมนาคมขนส่งด้วยระบบราง และส่งมอบระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมการขนส่งด้วยระบบรางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลกสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างราบรื่น

ทั้งนี้ โซลูชันระบบรางอัจฉริยะที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำของหัวเว่ยสามารถช่วยเสริมความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับประสบการณ์การใช้งาน ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง และสร้างคุณค่าใหม่ให้กับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาไปสู่เมืองดิจิทัลพร้อมกัน