Thursday, April 18, 2024
CybersecurityNEWS

ฟอร์ติเน็ต ประกาศเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ตัวจริง

ฟอร์ติเน็ต ประกาศเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ตัวจริง ด้วยสิทธิบัตรที่ได้รับรางวัลและที่รอดำเนินการรวมมากกว่า 1,500 รายการ ความสำเร็จได้มาจากพื้นฐานความเชื่อและมุ่งมั่นให้กับการวิจัยและพัฒนาที่ต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปีขององค์กร

อร์ติเน็ตประกาศเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ตัวจริง จากจำนวนสิทธิบัตรที่ได้รับรางวัลและที่กำลังรอดำเนินการรวมมากกว่า 1,500 รายการ ความสำเร็จได้มาจากพื้นฐานความเชื่อและมุ่งมั่นให้กับการวิจัยและพัฒนาที่ต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปีขององค์กร

นวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญในบรรทัดฐานการทำงานของฟอร์ติเน็ต ในฐานะที่ฟอร์ติเน็ตเป็นบริษัทวิศวกรรมด้านความปลอดภัยที่ก่อตั้งและบริหารงานโดยวิศวกร เราเข้าใจดีว่าภูมิทัศน์ของภัยคุกคามของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และบริษัทในธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อช่วยปกป้องลูกค้าของตนเอง

ฟอร์ติเน็ตจึงได้ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมบรรจุในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดในตลาด ส่งให้ฟอร์ติเน็ตมีจำนวนสิทธิบัตรในปัจจุบันและที่อยู่ในการดำเนินการเป็นจำนวนมากอันไม่มีใครเทียบได้ ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นและการลงมือจัดมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าจึงเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันอันมีค่ามากที่สุดของฟอร์ติเน็ต

ฟอร์ติเน็ต ได้ก่อตั้งธุรกิจขึ้นในปีพ.ศ. 2543  และได้นำเสนอเทคโนโลยีความปลอดภัยเครือข่ายที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกในปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีส่วนใหญ่นี้สร้างขึ้นเพื่อใช้อยู่บนแพลทฟอร์มด้านความปลอดภัยซีเคียวริตี้แฟบริค (Fortinet Security Fabric) ของฟอร์ติเน็ต

ฟอร์ติเน็ตเป็นองกรที่มีความเชื่อที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ขององค์กรตั้งแต่เริ่มต้นว่าแพลตฟอร์มความปลอดภัยไซเบอร์ที่ครอบคลุมครบ บูรณาการและทำงานเป็นอัตโนมัตินี้จะช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยโดยรวมทั่วทั้งเครือข่ายที่ขยายตัวใหญ่มากขึ้นโดยเนื้อแท้แล้ว

ฟอร์ติเน็ตเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ตัวจริง ฟอร์ติเน็ตมีวัฒนธรรมองค์กรที่ทุ่มเทในด้านการวิจัยและพัฒนาตลอดมานานกว่า 20 ปี ความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งให้เห็นในจำนวนสิทธิบัตรที่กว้างขวางครอบคลุมของเรา ในปัจจุบัน เรามีสิทธิบัตรที่ได้รับรางวัล 1,255 รายการและอีก 254 รายการที่กำลังรอดำเนินการ ฟอร์ติเน็ตไม่เพียงภูมิใจที่มีการจดสิทธิบัตรมากกว่าใครในอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังถือว่ามีจำนวนสิทธิบัตรมากกว่าคู่แข่งของเราส่วนใหญ่รวมกัน

สิทธิบัตรของฟอร์ติเน็ตครอบคลุมองค์ประกอบพื้นฐานทั้งหมดของการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายยุคใหม่ ซึ่งรองรับการหลอมรวมของการทำงานด้านเครือข่ายและความปลอดภัย (Convergence of network and security) ที่กำลังเกิดขึ้น อีกทั้งสิทธิบัตรสำหรับการป้องกันอุปกรณ์ปลายทาง (Endpoint protection) เอสดีแวน (SD-WAN) ซีโรทรัสต์ (Zero Trust)  แนค (NAC) สวิตช์ (Switch) แซสซี (SASE) รวมทั้งในองค์ประกอบอื่นๆ ภายในแพลทฟอร์มซีเคียวริตี้แฟบริคอีกด้วย

นวัตกรรมจากฟอร์ติเน็ตเท่านั้นที่จะเป็นพื้นฐานสู่เทคโนโลยีความปลอดภัยระดับสูง

แก่นแท้ของนวัตกรรมของฟอร์ติเน็ตคือ ระบบปฏิบัติการ FortiOS อันเป็นเอกลักษณ์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานและสนับสนุนกลุ่มเทคโนโลยีที่กว้างขวางของฟอร์ติเน็ตผ่านแพลตฟอร์มเดียวที่ผสานรวมเข้าด้วยกัน และถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของซีเคียวริตี้แฟบริค ซึ่งช่วยให้เทคโนโลยีของฟอร์ติเน็ตทำงานเป็นระบบเป็นหนึ่งเดียวได้ไม่ว่าจะใช้งานอยู่ที่ใด

รวมถึงสามารถแบ่งปันข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล และเปิดใช้งานด้านการตอบสนองต่อภัยคุกคามได้เป็นแบบอัตโนมัติและประสานการทำงานกันได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ FortiOS ยังขับเคลื่อนบริหารเครือข่ายแบบรวมศูนย์จากส่วนกลางอันเป็นเอกลักษณ์ของเรานั้น ทำให้ผู้จัดการฝ่ายไอทีมีศักยภาพในการมองเห็นที่กว้างขวางทั่วทั้งเครือข่ายแบบกระจายได้ทั้งหมด

องค์กรจึงสามารถแน่ใจว่าการกำหนดค่าต่างๆ มีความสอดคล้องกัน สามารถเห็นเหตุการณ์ภัยที่คุกคามเข้ามาได้ทันท่วงที และมีการบังคับใช้นโยบายที่สม่ำเสมอทั่วเครือข่ายแม้ในสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์ก็ตาม ทั้งนี้ ฟอร์ติเน็ตยังมีชุด Open API มากขึ้นเพื่อรองรับการทำงานร่วมกับพันธมิตรประเภท Fabric-ready ที่มีมากกว่า 450 รายของเรา

นอกจากนี้ ฟอร์ติเน็ตได้พัฒนาหน่วยประมวลผลโปรเซสเซอร์ ASIC ขึ้นมาเอง อันเป็นโปรเซสเซอร์เดียวในอุตสาหกรรมที่ทำงานทั้งในด้านเครือข่ายและด้านรักษาความปลอดภัย จึงทำงานเป็นเนื้อเดียวกันอย่างราบรื่น ทั้งนี้ ในโปรเซสเซอร์ ASIC มีสิทธิบัตรที่ได้รับรางวัลและรอดำเนินการ 62 รายการ จึงส่งให้เราสามารถมอบระบบการรักษาความปลอดภัยที่รวดเร็วและแม่นยำที่สุดในอุตสาหกรรม โดย ASIC ทำหน้าที่ขับเคลื่อนไฟร์วอลล์เน็กซ์เจนเนอเรชันฟอร์ติเกต (FortiGate)

ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักของแพลตฟอร์มซีเคียวริตี้แฟบริค ทั้งนี้ เทคโนโลยีในอุปกรณ์ Next-Gen Firewall, IPS, VPN และ AV ของเรามีสิทธิบัตร 279 รายการที่ได้รับรางวัลและรอดำเนินการซึ่งมากที่สุดสำหรับเทคโนโลยีเหล่านั้นในอุตสาหกรรม

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีสิทธิบัตร 103 ฉบับที่ได้รับรางวัลและรอดำเนินการสำหรับเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิ่ง เว็บแอคเซส แซนด์บ็อกซ์ อีเมล และ แซสซี และยังมีสิทธิบัตรที่ได้รับรางวัลและรอดำเนินการอีก 36 ฉบับสำหรับเทคโนโลยีด้านการตรวจจับและแก้ไข DDoS ขั้นสูงของเรา

ฟอร์ติเน็ตชูเทคโนโลยีโซลูชันเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยความปลอดภัย

เทคโนโลยีและสิทธิบัตรที่ฟอร์ติเน็ตสะสมมานั้นจะนำมาพัฒนาสร้างโซลูชันประเภทเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยความปลอดภัย (Security-driven networking solutions) นวัตกรรมของฟอร์ติเน็ตครอบคลุมกว้างออกไปมากกว่าแค่เทคโนโลยี Next-Gen Firewall และ ASIC

ทั้งนี้ ฟอร์ติเน็ตมีสิทธิบัตร 537 รายการที่ได้รับรางวัลและรอดำเนินการครอบคลุมไปถึงเทคโนโลยี LAN switching และ WAN นอกจากนี้ ยังมีสิทธิบัตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สายที่ปลอดภัยอีก 155 รายการที่ได้รับรางวัลและรอดำเนินการอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น ในอุปกรณ์ด้านเครือข่ายเช่น FortiSwitch และ FortiAP ยังจะแตกต่างจากอุปกรณ์เครือข่ายส่วนใหญ่

ซึ่งไม่เพียงแต่มอบการเชื่อมต่อขั้นสูง การเข้าถึง การกำหนดเส้นทาง และเทคโนโลยีสวิตชิ่ง (ซึ่งเราได้จดสิทธิบัตรไว้มากมายเช่นกัน) แล้ว อุปกรณ์จากฟอร์ติเน็ตยังมาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยแบบบูรณาการที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมอีกด้วย นี่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่เอื้อให้ฟอร์ติเน็ตได้รับการยอมรับให้อยู่ในตำแหน่ง Leader โดยได้รับตำแหน่งสูงสุดในด้านความสามารถในการดำเนินการใน Gartner Magic Quadrant สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน WAN Edge ปี 2021

นอกจากนี้ สำหรับโซลูชัน Secure SD-WAN นั้นฟอร์ติเน็ตยังมีสิทธิบัตร 47 ฉบับที่ได้รับรางวัลและรอดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ Secure SD-WAN เป็นโซลูชันการเชื่อมต่อที่สำคัญสำหรับองค์กรสมัยใหม่ที่มีสาขา นวัตกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เราอยู่ในตำแหน่ง Leader ใน Gartner Magic Quadrant สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน WAN Edge ประจำปี 2021 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

โซลูชันประเภทเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยความปลอดภัยเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่กำลังสร้างระบบการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่ใช้กลยุทธ์ความเชื่อเป็นศูนย์ (Zero Trust) ซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่มีการกระจายสูงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเฉกเช่นในปัจจุบัน

เน้นระบบการวิเคราะห์อันทรงพลัง

ฟอร์ติเน็ตเชื่อว่าการรวบรวม เชื่อมโยง ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ซับซ้อนในปัจจุบันจำเป็นต้องมีระบบการทำงานขั้นสูง ที่สามารถประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูลดิบจำนวนมากได้  ซึ่งซีเคียวริตี้แฟบริคมีคุณสมบัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จากสิทธิบัตรจำนวน 110 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย (Security Analytics) เทคโนโลยี FortiSIEM/FortiSOAR และ FortiNAC (การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย) ซึ่งทั้งหมดออกแบบมาเพื่อตรวจจับ และป้องกันภัยคุกคามก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อเครือข่ายและข้อมูลขององค์กร

ปกป้องอุปกรณ์ปลายทางและคลาวด์ให้ปลอดภัยด้วยฟอร์ติเน็ต

นอกจากนี้ มีสิทธิบัตร 72 รายการที่ได้รับรางวัลและรอดำเนินการอยู่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง สำหรับส่วนเอด์จ (Edge) ซึ่งรวมถึงโซลูชันการตรวจจับและตอบสนองปลายทาง (FortiEDR) ที่ล้ำหน้าที่สุดในอุตสาหกรรม มีสิทธิบัตรที่ได้รับรางวัลและรอดำเนินการอยู่อีก 66 รายการที่เกี่ยวข้องกับบริการคลาวด์รวมถึงโซลูชันการป้องกันบนคลาวด์สำหรับผู้ปฏิบัติงานจากทางไกลและผ่านมือถือ เช่น FortiCASB

รวมถึงคุณสมบัติที่ทำหน้าที่แปลนโยบายระหว่างแพลตฟอร์มคลาวด์ต่างๆ ได้ทันที เพื่อสร้างความปลอดภัยที่สอดคล้องกันปกป้องข้อมูลและเวิร์กโฟลว์ที่ย้ายไปมาระหว่างคลาวด์ได้แข็งแกร่ง เรามีสิทธิบัตร 34 ฉบับทั้งที่ได้รับรางวัลและรอดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ควบคุมการนำส่งแอปพลิเคชัน (FortiADC) และอุปกรณ์โหลดบาลานซ์ของเซิร์ฟเวอร์อย่างครบถ้วนอีกด้วย

 เน้นว่า นวัตกรรมคือค่านิยมของฟอร์ติเน็ต

ทั้งหมดเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของฟอร์ติเน็ตในการจัดหากระบวนการป้องกันภัยไซเบอร์ที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดในอุตสาหกรรมมอบให้แก่ลูกค้าของเรา นั่นเป็นเพราะเป้าหมายของฟอร์ติเน็ตมิใช่แค่เป็นผู้จำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดในโลกเท่านั้น แต่ฟอร์ติเน็ตต้องการให้แน่ใจว่าลูกค้าและคู่ค้าของเราสามารถแข่งขันได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในตลาดดิจิทัลที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน