Wednesday, April 17, 2024
Movement

ทิพยตะกาฟุล รับประกัน ตราสัญลักษณ์ ฮาลาล สำหรับส่งออกไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย

ทิพยตะกาฟุล ได้รับความไว้วางใจและได้รับการคัดเลือก จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดย ท่านจุฬาราชมนตรี (อาศิส พิทักษ์คุมพล) ให้ทิพยตะกาฟุลเป็นประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ครั้งแรกของวงการประกันให้รับประกัน “ตราสัญลักษณ์ ฮาลาล (Halal Logo)”

ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญในการขอ ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ฮาลาลไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย (SASO CoC)   โดยมี สมศักดิ์ เมดาน รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ ปราโมทย์ เจริญวงษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รับมอบสัญญาตะกาฟุลจาก กฤษฎา กิตติพรไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายงานการรับประกันภัยตะกาฟุล ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

โดยทิพยตะกาฟุล เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาและได้รับการยอมรับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ (Re Takaful) ในประเทศมาเลเซียในขณะนี้